ОТВАРАЊЕ 2. СРЕМ ФИЛМ ФЕСТА


22.10.2014. године у Хотелу „Термал“ у Врднику, отворен је 2. Срем филм фест. Фестивал је међународног карактера и члан је INTERNACINAL TOURFILMFESTIVALS COMMITTE (Међународни фестивал туристичког филма).

Манифестацију прати Europeаn club for-the tourism (Европски клуб за туризам) и European federation tourist press (Европска федерација туристичке штампе).

Селектовано је преко 60 филмова из 35 замаља са 5 континената. Пројекције ће се одвијати у Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу и Вуковару уз подршку Министарства за пољопривреду и животну средину, Покрајинског секретаријата за културу и информисање, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографику, Сремског управног округа, НП“Фрушка гора“, СРП „Засавица“, Општина Ириг, Инђија и Града Сремска Митровица.

Бројним званицама и посетиоцима обратио се и начелник Сремског управног округа, уз подршку и позив сремским општинама да на овај начин дају допринос бољој туристичкој, привредној и културној понуди свог подручја.

 

sremfilmfest