VOJNI LEKAR NA SELU


Grupa za civilno-vojnu saradnju Komande 1.br.KoV, u realizaciji medecinskih timova, organizacije Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, savetnicima Poljoprivredne stručne službe i koordinaciji sa lokalnim vlastima, sprovodi Projekat – „Vojni lekar na selu“. 29.10.2014. godine u selu Vitojevci, opština Ruma, uz veliki odziv meštana, uglavnom starijih žitelja, izvršeni su osnovni lekarski pregledi uz laboratorijske analize i EKG. Akciju je podržao Sremski upravni okrug, a načelnik Ilija Milinović je konstatovao „Da je Vojska Srbije potvrdila poverenje koje u narodu ima“.

 

vojnilekar