Daily Archives: 30. oktobar 2014.


IZVOD IZ ZAPISNIKA sa VIII sednice

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa VIII sednica Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 30. oktobra 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga. D n e v n i r e d 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Saveta Sremskog upravnog okruga. 2. Sagledavanje mogućih potencijala lokalnih samouprava Sremskog okruga u […]