ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА са VIII седницe


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VIII седница Савета Сремског управног округа, одржане 30. октобра 2014. године, са почетком у 10,00 часова, у сали за састанке Сремског управног округа.

Д н е в н и р е д

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Сремског управног округа.

2. Сагледавање могућих потенцијала локалних самоуправа Сремског округа у циљу наставка међународне сарадње са посебним освртом на даљу сарадњу са Индијом.

3. Усвајање информације о припремама за зимски период 2014/2015 ( известилац начелник Одељења за ВС Сремска Митровица Стеван Пејић)

4 Обележавање дана примирја у I светком рату – уручење Граду Сремска Митровица и локалним самоуправама Сремског округа амблема „Наталијина рамонда“

5. Разно

Тачка 2.

Начелник Округа присутне је обавестио о намери сагледавања могућих потенцијала локалних самоуправа Сремског округа, ради међународне сарадње тј. сарадње са иностраним партнерима. У ту сврху било би неопходно да свака општина Сремског округа достави по један примерак свог иницијалног акта за међународну сарадњу Сремском округу.

Ђорђе Божић , председник Сремске привредне коморе, истакао је да законодавне активности иду у правцу максималне сарадње и повезаности Коморе са Округом и локалним самоуправама, по питању страних инвестиција. Сремска привредна комора тренутно је у контакту са аташеом Републике Индије, која је веома заинтересована за сарадњу у области прераде камена и за сада је остварен контакт са фирмом „Гранит“ Лешће из Сремске Митровице. Жеља представника индијске амбасаде и људи из Индије је да дођу на подручје Сремског округа, а за то су им потребни подаци о индустријским зонама и осталим капацитетима општина. У овом моменту Индија је врло интересантна и индијски амбасадор има намеру да врло ускоро посети Сремски округ.

 

Тома Јанковић , заменик градоначелника Града Сремска Митровица је истакао да је Сремска Митровица веома заинтересована за овакву сарадњу, да ће доставити на ЦД све податке интересантне за Град Сремска Митровица, јер је Индија велика пријатељска земља огромног потенцијала.

Душан Љубишић , начелник ОУ Рума, сматра да Рума такође има шта да понуди страним инвеститорима, као нпр. врло атрактивну индустријску зону „Румска петља“, која је потпуно инфраструктурно опремљена и тренутно највеће градилиште у Србији. Велика погодност представља и то, да је највећи део земљишта ове индустријске зоне је својина Општине Рума.

Ђорђе Божић , председник Сремске привредне коморе је истакао, да би неопходно било за све општине Сремског округа направити јединствен ЦД на којем би биле презентоване могућности свих општина Срема.

Начелник Округа је предложио, с обзиром на расположење и усаглешеност присутних, да се доставе подаци Сремском управном округу из локалних самоуправа о потенцијалним могућностима у циљу успостављања што боље сарадње и привлачења страних инвестиција.

Тачка 3.

Предраг Владисављевић , шеф Одсека за УР и ЦЗ, истакао да све наредбе које стижу из Сектора прослеђују се начелницима општинских штабова за ВС и референтима и електронски и у писаној форми. Неопходно је извршити припреме за наступајући зимски период, а уједно бих подсетио и на обавeзу чишћења каналске мреже, која је у искључивој надлежности локалних самоуправа. Такође, локалне самоуправе дужне су да систем за узбуњивање одржавају у исправном стању и молио бих да се о томе поведе рачуна. Потребно је одрадити акустичке студије чујности и молио бих да се на ту обавезу обрати пажња, те да се израда ових студија планира у буџетима за наредну годину. Куповина противградних ракета требала би такође да буде планирана буџетом за наредну годину.

Начелник Округа је напоменуо да су од Сектора за ванредне ситуације градском и општинским штабовима благовремено достављене смернице и упутства за поступање у ванредним ситуацијама и да се приступи њиховој реализацији.

Тачка 4.

Сви присутни сложили су се да би Министарству државне управе и локалне самоуправе, требало упутити иницијативу за измену законске регулативе, у том смислу да заменици градоначелника и председника општина буду пуноправни чланови Савета Округа.