Daily Archives: 4. новембар 2014.


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА са IX седнице

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА са IX седнице Савета Сремског управног округа, одржане 04. новембра 2014. године. Д н е в н и р е д 1. Уводно обраћање, 2. Реализација мера активне политике запошљавања у 2014. години у Сремском округу, са освртом на реализацију Локалних акционих планова, 3. Национални Акциони план запошљавања за 2015. годину, 4. […]