Daily Archives: 4. novembar 2014.


IZVOD IZ ZAPISNIKA sa IX sednice

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa IX sednice Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 04. novembra 2014. godine. D n e v n i r e d 1. Uvodno obraćanje, 2. Realizacija mera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini u Sremskom okrugu, sa osvrtom na realizaciju Lokalnih akcionih planova, 3. Nacionalni Akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu, 4. […]