IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08. NOVEMBRA 2014.


Kolegijumu su prisustvovali: Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga, Danijela Ljevaja – zapisničar, Emina Milakara – načelnik republičke veterinarske inspekcije, Lukić Miloš – načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije, Goran Jovelić – republički upravni inspektor, Jadranka Grbić – pokrajinski šumarski i lovni inspektor,Biljana Smiljanić – republički fito sanitarni inspektor, Đorđe Rogić – načelnik republičke tržišne inspekcije,Vladan Tanasić – načelnik republičke inspekcije rada, Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodoprivredne inspekcije.

Načelnik Okuga, pozdravio je prisutne, poželeo srećne nastupajuće praznike i ukazao na obavezu blagovremenog ažuriranja i arhiviranja predmeta. Takođe je napomenuo da je problem kancelarijskog prostora u Inđiji i dalje prisutan zbog neplaćenih računa za utrošenu električnu energiju i da će najverovatnije uslediti isključenje zbog neizmirenih računa od strane nadležnih ministarstava tj. pokrajinskog sekretarijata.

Emina Milakara, načelnik republičke veterinarske inspekcije:

Inspekcija je u problemu zbog kancelarijskog prostora i u opštini Šid, jer je isti neprikladan, ne greje se i neuslovan je za rad. Inspektori nemaju osnovnih uslova za rad i zbog toga su primorani da rade od kuće. Predsednik opštine Šid, obećao je brzo rešenje problema, ali na pomenuto rešenje čeka se već dva meseca. Načelnik okruga zamolio je inspekcijske službe za strpljenje, ali ukoliko ovaj problem ne bude rešen u najskorije vreme, moraćemo potražiti drugi adekvatan smeštaj. Inače u proteklom mesecu Veterinarska inspekcija uglavnom je kontrolisala izvoz za Rusiju i EU, a tokom decembra meseca planirane su pojačane kontrole pijaca, ribarnica, mesara zbog nastupajućih praznika. Problem i to ozbiljan je što kafilerija u Inđiji više ne radi. Jedina kafilerija „Proteinka“ u Ćupriji tek treba da proradi. Ima pojave trihineloze, ona je prisutna na području Sremskog okruga, dok ostalih bolesti nema. Psi lutalice su nerešen problem na području Sremske Mitrovice, ali su ovi problemi prošireni i na opštinu Ruma. Veterinarska inspekcija podnela je prekršajne prijave protiv vlasnika goveda, zbog ne prijavljivanja kupovine – prodaje goveda. Napomenula bih još, da ima problema i sa „Zoohigijenom“ za koju slobodno mogu da kažem da neadekvatno obavlja svoj posao.

Lukić Miloš , načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije:

Sanitarna inspekcija u novembru mesecu, radila je saglasno planu rada. Započeta je kontrola ugostiteljskih objekata koji organizuju doček Nove godine. Predmeti se uredno arhiviraju i predaju pisarnici. Istakao bih veoma dobru saradnju sa epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravlje. Proteklih dana vršena je kontrola Bolnice u Sremskoj Mitrovici i to dečijeg odeljenja i hirurškog odeljenja i mogu reći da je stanje na hirurškom odeljenju zadovoljavajuće. Što se tiče vodovoda u Inđiji, očekuje se da će do kraja januara meseca 2015. godine biti puštena u rad fabrika vode, a za sada je snabdevanje vodom redovno. Podneti su zahtevi za bušenje još dva bunara. Rad sa strankama se odvija svakodnevno i na ustaljeni način. Na kolegijumu u Novom Sadu, kome sam prisustvovao, ponovo sam izložio problem smeštaja sanitarnog inspektora u Inđiji tj. ne plaćanja računa za struju i napomenuo da ćemo doći u situaciju da struja bude isključena, a da sanitarnog inspektora iz Inđije prebacim u Irig, tako da će opština Inđija ostati bez sanitarnog inspektora.

Đorđe Rogić , načelnik republičke tržišne inspekcije:

Tržišna inspekcija u petak je imala akciju sa MUP-om u Rumi, gde je otkrivena proizvodnja euro krema i euro blokova od sirovina nabavljanih na đubrištu. Za ovo je nadležna poljoprivredna inspekcija, ali nažalost u Sremskom okrugu nema poljoprivrednog inspektora za bezbednost hrane. Tužilaštvo često kontaktira tržišnu inspekciju zbog potrebe da se obezbedi prostor, gde bi se skladištila zaplenjena roba. Tokom novembra meseca rađene su ciljane kontrole i od 100 izvršenih kontrola u 40 kontrola podneti su zahtevi za pokretanje postupka. Nedavno je na području opštine Ruma nestalo 280 metara železničkih šina. Radi se na pronalaženju počinioca, a Tržišna inspekcije je kontrolisala otpade na području celog Okruga. Za decembar mesec planirana je pojačana kontrola pijaca zbog prodaje igračaka, petardi, novogodišnjih sijalica i dr.

Goran Jovelić, republički upravni inspektor:

I dalje je na snazi zabrana zapošljavanja i vrši se kontrola primene propisa i Uredbe o zapošljavanju. Insistira se na poštovanju i Zakona i Uredbe, pa je tako nakon kontrole u opštini Šid izrečena mera prestanka radnog odnosa. Upravna insekcija u svom radu svaku kontrolu i nadzor najavljuje pismeno, što se pokazalo kao veoma dobro.

Jadranka Grbić , pokrajinski šumarski i lovni inspektor:

Sezona lova je u toku, novina u pogledu zemljišta pod šumom i dalje nema. Dalje je prisutan problem pored Save i Dunava, odnosno ne zna se ko je nadležan da kontroliše šume pored reka. Završeno je pošumljavanje za ovu sezonu, a okončana je kontrola rasadničke proizvodnje. Želim samo da ukažem na ogromno prisustvo glodara.

Biljana Smiljanić , republički fito sanitarni inspektor:

Fitosanitarna inspekcija novembra meseca radila je po planu rada, završila je kontrolu uzorkovanja merkantilnog kukuruza na ulazu u Silos i nije zabeleženo prisustvo aflatoksina. Obavljaju se svakodnevni poslovi, rad sa strankama i izdavanje dozvola.

Marija Novaković , načelnik pokrajinske vodne inspekcije:

Na teritoriji cele Vojvodine ima svega 3 vodna inspektora, što je sasvim sigurno nedovoljan broj, te je iz tih razloga Vodna inspekcija retko prisutna na području Sremskog okruga. U novembru mesecu kontrolisane su šljunkare i uglavnom svi imaju potrebna vodna akta, ali brodovi nemaju transportere. Kontrolisan je nasip od granice sa Hrvatskom na zahtev „Voda Vojvodine“. Problem je sa nasipom u Sremskoj Mitrovici kod ugostiteljskog objekta „Probus“ i rešenjem će biti naređeno dovođenje u funkciju nasipa – keja na ovom mestu. Svakog meseca održavaju se sastanci inspekcije u „Vodama Vojvodine“ na kojima se izlaže aktuelna problematika. Radi se kontrola bespravnog zauzeća vodnog zemljišta. Ima određeni broj prijava o zatrpavanju kanala. Posavskim kanalom rešiće se problem Lekinog salaša. Javljaju se problemi mikrodepresija, odnosno površinskih voda. U Staroj Pazovi došlo je do izlivanja kanalizacije, odnosno fekalija po površini što je u nadležnosti republičke komunalne inspekcije, a ne vodne inspekcije.

Vladan Tanasić , načelnik republičke inspekcije rada:

Inspekcija rada u novembru mesecu vrlo često radila je na teritoriji drugih okruga. Rađene su kontrole proizvodnje pića i sekundarnih sirovina na području Sremskog okruga i sa zadovoljstvom mogu reći da su ove oblasti prilično uređene i da nije bilo intervencija vezanih za ovu kontrolu. Proteklog meseca rađena je kontrola „Luke – leget“ zbog ne isplaćenih zarada za poslednjih dvanaest meseci. Podnete su prekršajne prijave i vrlo je problematičan odnos prema zaposlenima. Za decembar u planu je kontrola zdravstvene zaštite i ugostiteljskih objekata.

 

kolegijum81114