ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 08. НОВЕМБРА 2014.


Колегијуму су присуствовали: Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа, Данијела Љеваја – записничар, Емина Милакара – начелник републичке ветеринарске инспекције, Лукић Милош – начелник покрајинске санитарне инспекције, Горан Јовелић – републички управни инспектор, Јадранка Грбић – покрајински шумарски и ловни инспектор,Биљана Смиљанић – републички фито санитарни инспектор, Ђорђе Рогић – начелник републичке тржишне инспекције,Владан Танасић – начелник републичке инспекције рада, Марија Новаковић – начелник покрајинске водопривредне инспекције.

Начелник Окуга, поздравио је присутне, пожелео срећне наступајуће празнике и указао на обавезу благовременог ажурирања и архивирања предмета. Такође је напоменуо да је проблем канцеларијског простора у Инђији и даље присутан због неплаћених рачуна за утрошену електричну енергију и да ће највероватније уследити искључење због неизмирених рачуна од стране надлежних министарстава тј. покрајинског секретаријата.

Емина Милакара, начелник републичке ветеринарске инспекције:

Инспекција је у проблему због канцеларијског простора и у општини Шид, јер је исти неприкладан, не греје се и неуслован је за рад. Инспектори немају основних услова за рад и због тога су приморани да раде од куће. Председник општине Шид, обећао је брзо решење проблема, али на поменуто решење чека се већ два месеца. Начелник округа замолио је инспекцијске службе за стрпљење, али уколико овај проблем не буде решен у најскорије време, мораћемо потражити други адекватан смештај. Иначе у протеклом месецу Ветеринарска инспекција углавном је контролисала извоз за Русију и ЕУ, а током децембра месеца планиране су појачане контроле пијаца, рибарница, месара због наступајућих празника. Проблем и то озбиљан је што кафилерија у Инђији више не ради. Једина кафилерија „Протеинка“ у Ћуприји тек треба да проради. Има појаве трихинелозе, она је присутна на подручју Сремског округа, док осталих болести нема. Пси луталице су нерешен проблем на подручју Сремске Митровице, али су ови проблеми проширени и на општину Рума. Ветеринарска инспекција поднела је прекршајне пријаве против власника говеда, због не пријављивања куповине – продаје говеда. Напоменула бих још, да има проблема и са „Зоохигијеном“ за коју слободно могу да кажем да неадекватно обавља свој посао.

Лукић Милош , начелник покрајинске санитарне инспекције:

Санитарна инспекција у новембру месецу, радила је сагласно плану рада. Започета је контрола угоститељских објеката који организују дочек Нове године. Предмети се уредно архивирају и предају писарници. Истакао бих веома добру сарадњу са епидемиолошком службом Завода за јавно здравље. Протеклих дана вршена је контрола Болнице у Сремској Митровици и то дечијег одељења и хируршког одељења и могу рећи да је стање на хируршком одељењу задовољавајуће. Што се тиче водовода у Инђији, очекује се да ће до краја јануара месеца 2015. године бити пуштена у рад фабрика воде, а за сада је снабдевање водом редовно. Поднети су захтеви за бушење још два бунара. Рад са странкама се одвија свакодневно и на устаљени начин. На колегијуму у Новом Саду, коме сам присуствовао, поново сам изложио проблем смештаја санитарног инспектора у Инђији тј. не плаћања рачуна за струју и напоменуо да ћемо доћи у ситуацију да струја буде искључена, а да санитарног инспектора из Инђије пребацим у Ириг, тако да ће општина Инђија остати без санитарног инспектора.

Ђорђе Рогић , начелник републичке тржишне инспекције:

Тржишна инспекција у петак је имала акцију са МУП-ом у Руми, где је откривена производња еуро крема и еуро блокова од сировина набављаних на ђубришту. За ово је надлежна пољопривредна инспекција, али нажалост у Сремском округу нема пољопривредног инспектора за безбедност хране. Тужилаштво често контактира тржишну инспекцију због потребе да се обезбеди простор, где би се складиштила заплењена роба. Током новембра месеца рађене су циљане контроле и од 100 извршених контрола у 40 контрола поднети су захтеви за покретање поступка. Недавно је на подручју општине Рума нестало 280 метара железничких шина. Ради се на проналажењу починиоца, а Тржишна инспекције је контролисала отпаде на подручју целог Округа. За децембар месец планирана је појачана контрола пијаца због продаје играчака, петарди, новогодишњих сијалица и др.

Горан Јовелић, републички управни инспектор:

И даље је на снази забрана запошљавања и врши се контрола примене прописа и Уредбе о запошљавању. Инсистира се на поштовању и Закона и Уредбе, па је тако након контроле у општини Шид изречена мера престанка радног односа. Управна инсекција у свом раду сваку контролу и надзор најављује писмено, што се показало као веома добро.

Јадранка Грбић , покрајински шумарски и ловни инспектор:

Сезона лова је у току, новина у погледу земљишта под шумом и даље нема. Даље је присутан проблем поред Саве и Дунава, односно не зна се ко је надлежан да контролише шуме поред река. Завршено је пошумљавање за ову сезону, а окончана је контрола расадничке производње. Желим само да укажем на огромно присуство глодара.

Биљана Смиљанић , републички фито санитарни инспектор:

Фитосанитарна инспекција новембра месеца радила је по плану рада, завршила је контролу узорковања меркантилног кукуруза на улазу у Силос и није забележено присуство афлатоксина. Обављају се свакодневни послови, рад са странкама и издавање дозвола.

Марија Новаковић , начелник покрајинске водне инспекције:

На територији целе Војводине има свега 3 водна инспектора, што је сасвим сигурно недовољан број, те је из тих разлога Водна инспекција ретко присутна на подручју Сремског округа. У новембру месецу контролисане су шљункаре и углавном сви имају потребна водна акта, али бродови немају транспортере. Контролисан је насип од границе са Хрватском на захтев „Вода Војводине“. Проблем је са насипом у Сремској Митровици код угоститељског објекта „Пробус“ и решењем ће бити наређено довођење у функцију насипа – кеја на овом месту. Сваког месеца одржавају се састанци инспекције у „Водама Војводине“ на којима се излаже актуелна проблематика. Ради се контрола бесправног заузећа водног земљишта. Има одређени број пријава о затрпавању канала. Посавским каналом решиће се проблем Лекиног салаша. Јављају се проблеми микродепресија, односно површинских вода. У Старој Пазови дошло је до изливања канализације, односно фекалија по површини што је у надлежности републичке комуналне инспекције, а не водне инспекције.

Владан Танасић , начелник републичке инспекције рада:

Инспекција рада у новембру месецу врло често радила је на територији других округа. Рађене су контроле производње пића и секундарних сировина на подручју Сремског округа и са задовољством могу рећи да су ове области прилично уређене и да није било интервенција везаних за ову контролу. Протеклог месеца рађена је контрола „Луке – легет“ због не исплаћених зарада за последњих дванаест месеци. Поднете су прекршајне пријаве и врло је проблематичан однос према запосленима. За децембар у плану је контрола здравствене заштите и угоститељских објеката.

 

kolegijum81114