IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA od 10. novembra 2014. godine


kolegijum

Kolegijumu su prisustvovali: Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga, Goran Jovelić – republički upravni inspektor, Jadranka Grbić – pokrajinski šumarski i lovni inspektor, Đorđe Rogić – načelnik republičke tržišne inspekcije, Vladan Tanasić – načelnik inspekcije rada, Miliš Lukić– načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije, Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodne inspekcije, Danka Božić – republički inspektor za kontrolu alkohola, alkoholnih i bezalkoholnih pića, Biljana Smiljanić – republički fitosanitarni inspektor i Joška Fešiš – republički turistički inspektor.

Marija Novaković , načelnik pokrajinske vodne inspekcije:

Oktobar i polovina novembra vezana je za delatnosti u Južno – bačkom i Srednje – banatskom okrugu. Na području Sremskog okruga prisutni su takođe problemi vezani najčešće za eksploataciju rečnog materijala, bez vodnih akata. Problem je i nelegalno korišćenje deponije u Starim Banovcima. U izuzetnoj saradnji sa kolegama iz tržišne inspekcije, doneto je rešenje kojim je zabranjeno korišćenje ove deponije. U opštini Obrenovac takođe, je problem eksploatacija bez prethodno ishodovanih vodnih akata. Zajedno sa Pokrajinskim inepskotrom za zaštitu životne sredine, rađena je kontrola potencijalnih zagađivača i tu je stanje zadovoljavajuće, a u poslednje vreme izuzetno veliki broj je predstavki komunalne inspekcije na koje će vodna inspekcija u dogledno vreme pismeno odgovoriti.

Goran Jovelić , republički upravni inspektor:

U proteklom izveštajnom periodu republička upravna inspekcija, radila je kontrole lokalnih samouprava na teritoriji Bačke. Predstoji kontrola SO Šid. Najveći problem, koji upravna inspekcija vršeći kontrole uočava je zapošljavanje, a vrlo često je u pitanju zapošljavanje bez potrebnih saglasnosti. U planu je i kontrola gradske uprave Grada Sremska Mitrovica.

Miliš Lukić , načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije:

Sanitarna inspekcija proteklih mesec dana radila je po planu, napomenuo bih da je Sanitarna inspekcija u obavezi da svakog petka na svom sajtu izvrši najavu kontrola za narednu nedelju. To će verovatno biti u obavezi i sve ostale inspekcije u dogledno vreme, jer se insistira na preventivnom delovanju inspekcijskih službi. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, mogu da kažem da ovakav način rada ima i dobrih i loših strana. Inspekcijske službe u Šidu za sada su smeštene privremeno u kancelarijski prostor, ali imamo čvrsto obećanje predsednika opštine da će u narednih 10 do 15 dana ovaj problem biti rešen. Što se tiče troškova za utrošenu električnu energiju za kancelarije u Inđiji, tu nema nikakvog pomaka i mislim da će, ukoliko se ne iznađe adekvatno rešenje, sanitarni inspektor Babin morati da se preseli u kancelariju u Irigu. Pitanje vodosnabdevanja u Inđiji kreće ka konačnom rešenju i nedavno je podnet zahtev za saglasnost na jedan projekat, što ukazuje na to da se užurbano radi, kako bi se fabrika vode nakon ishodovanih dozvola za probni rad mogla staviti u funkciju. Država je spremno i dobro organizovala nadzor na aerodromima zbog pojave ebole, ali Institut „Batut“ nije napravio adekvatnu koordinaciju između Zavoda za javno zdravlje, Ministarstva zdravlja, Instituta i granične inspekcije.

Jadranka Grbić, pokrajinski šumarski i lovni inspektor:

U toku je kontrola raspodele pokrajinskih sredstava za lovstvo. Prethodnih dana u saradnji sa tržišnom inspekcijom, vršena je kontrola prometa drveta. U toku je izmena katastra Dunava u opštini Inđija i radi se nova osnova, stim što je prioritet izvršiti popis šume i pošumljenog dela.

Joška Fešiš , republički turistički inspektor:

Turistička inspekcija kontrolisala je turističke objekte i prilikom ove kontrole nisu zabeležene neke veće nepravilnosti. Kontrola ugostiteljskih objekata vršena je na području Sremskog okruga i doneta su 2 rešenja o zabrani rada ugostiteljskih objekata. Turistička inspekcija je putem predstavke od strane grupe građana obaveštena da Kulturni centar u Šidu propada, a da se u njemu nalazi više lokala, bioskop, ugostiteljski objekta utd. O ovome je obaveštena lokalna samouparava, a turistička inspekcija je bila u kontroli ugostiteljskog objekta i naložila otklanjanje nedostataka, pa nakon kontrolnog pregleda ukoliko nisu otklonjene nepravilnosti, objekat će biti zatvoren. Lokalna samouprava je obavestila inspekcijske službe da se preduzimaju neophodne mere na saniranju ovog objekta.

Biljana Smiljanić , republički fitosanitarni inspektor:

Fitosanitarna inspekcija u izveštajnom periodu imala je veći broj naloga, radila je uzorkovanje vinove loze, kontrolisala silose pre prijema kukuruza, povrće na teške metale na području Mačve, gde je sve u redu, a rađen je i pećinački deo za koji još uvek nema rezultata. Novina je u kontroli proizvodnje duvana, koja se vrši u saradnji sa MUP-om, a kontroliše se nabavka semena duvana. Najveće površine zasada nalaze se u Golubincima. Aflatoksina u kukuruzu nema, a nikotoksin je prisutan. Grožđe ove godine zbog vremenskih uslova kakvi su bili je nekvalitetno. U avgustu mesecu, kada je krenuo izvoz rađena je kontrola kruške, jabuke i breskve na ostatke pesticida koji su u granicama i čak 5, 6, 10 puta manji. Analize su rađene prema ruskim standardima i nije bilo preduzimanja mera.

Danka Božić , republički inspektor za kontrolu alkohola, alkoholnih i bezalkoholnih pića:

Rade se redovne kontrole proizvođača vina i rakije i trenutno je u toku proizvodnja rakije. Popunjavaju se upitnici za Evropsku Uniju, koji su vezani za proizvodnju. Redovno se dostavljaju spiskovi proizvođača vina, koji nisu podneli zahtev za upis u vinogradarski registar. Svako ko poseduje više od 10 ari vinograda, mora da se upiše u ovaj registar. Trenutno ima preko 200 zahteva. Priprema se akcija za kontrolu prometa alkoholnih pića, rakije i vina na području Valjeva i Šapca.

Đorđe Rogić, načelnik republičke tržišne inspekcije:

Tržišna inspekcija proteklog meseca, radila je saglasno planu rada i shodno nalozima Ministarstva. Rađena je kontrola prometa obuće, zbog činjenice da je sportska obuća, obuća koja se najviše i najčešće reklamira, zatim je rađena kontrola elektronske opreme i na ove dve kontrole bili su angažovani svi inspektori sa područja Sremskog okruga. Po zamolnici šumarske inspekcije, a u saradnji sa MUP-om rađena je kontrola prometa ogrevnog drveta po pitanju isporuke manje količine ovog drveta od plaćene tj. kupljene količine istog drveta. Ova akcija odrađena je u Rumi, a narednih dana u pripremi je kontrola ogrevnog drveta tj. prometa ogrevnog drveta. Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da od početka kombajniranja pšenice, pa sve do danas, nije zabeležena ni jedna pritužba na utvrđenu vlagu, čistoću, prisustvo kukolja u pšenici ili drugo. Nažalost, na teritoriju Srbije, ušla je određena količina cementa iz Albanije, koji sadrži povećanu količinu izvesnih kancerogenih primesa.

Vladan Tanasić , načelnik inspekcije rada:

Inspekcija rada radila je prema planu te je prethodnog meseca rađena kontrola prerade drveta, proizvodnje hemijskih proizvoda, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Svi inspektori bili su uključeni u akcije na područjima drugih okruga, na području Grada Beograda, gde su se vršile kontrole najčešće na građevinama. Zadovoljstvo mi je da konstatujem da je nakon sastanka koji je organizovan od strane Okruga sa sudijama za prekršaje i inspekcijskim službama počelo ubrzano rešavanje predmeta, postupanje po prekršajnim prijavama. Ova inspekcija u toku oktobra meseca uradila je 152. nadzora. Učestvovali smo u raspravi, vezani za donošenje Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojom prilikom smo dali sugestije koje će najverovatnije biti inkorporirane u ovaj Zakon.