ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА од 10. новембра 2014. године


kolegijum

Колегијуму су присуствовали: Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа, Горан Јовелић – републички управни инспектор, Јадранка Грбић – покрајински шумарски и ловни инспектор, Ђорђе Рогић – начелник републичке тржишне инспекције, Владан Танасић – начелник инспекције рада, Милиш Лукић– начелник покрајинске санитарне инспекције, Марија Новаковић – начелник покрајинске водне инспекције, Данка Божић – републички инспектор за контролу алкохола, алкохолних и безалкохолних пића, Биљана Смиљанић – републички фитосанитарни инспектор и Јошка Фешиш – републички туристички инспектор.

Марија Новаковић , начелник покрајинске водне инспекције:

Октобар и половина новембра везана је за делатности у Јужно – бачком и Средње – банатском округу. На подручју Сремског округа присутни су такође проблеми везани најчешће за експлоатацију речног материјала, без водних аката. Проблем је и нелегално коришћење депоније у Старим Бановцима. У изузетној сарадњи са колегама из тржишне инспекције, донето је решење којим је забрањено коришћење ове депоније. У општини Обреновац такође, је проблем експлоатација без претходно исходованих водних аката. Заједно са Покрајинским инепскотром за заштиту животне средине, рађена је контрола потенцијалних загађивача и ту је стање задовољавајуће, а у последње време изузетно велики број је представки комуналне инспекције на које ће водна инспекција у догледно време писмено одговорити.

Горан Јовелић , републички управни инспектор:

У протеклом извештајном периоду републичка управна инспекција, радила је контроле локалних самоуправа на територији Бачке. Предстоји контрола СО Шид. Највећи проблем, који управна инспекција вршећи контроле уочава је запошљавање, а врло често је у питању запошљавање без потребних сагласности. У плану је и контрола градске управе Града Сремска Митровица.

Милиш Лукић , начелник покрајинске санитарне инспекције:

Санитарна инспекција протеклих месец дана радила је по плану, напоменуо бих да је Санитарна инспекција у обавези да сваког петка на свом сајту изврши најаву контрола за наредну недељу. То ће вероватно бити у обавези и све остале инспекције у догледно време, јер се инсистира на превентивном деловању инспекцијских служби. На основу досадашњег искуства, могу да кажем да овакав начин рада има и добрих и лоших страна. Инспекцијске службе у Шиду за сада су смештене привремено у канцеларијски простор, али имамо чврсто обећање председника општине да ће у наредних 10 до 15 дана овај проблем бити решен. Што се тиче трошкова за утрошену електричну енергију за канцеларије у Инђији, ту нема никаквог помака и мислим да ће, уколико се не изнађе адекватно решење, санитарни инспектор Бабин морати да се пресели у канцеларију у Иригу. Питање водоснабдевања у Инђији креће ка коначном решењу и недавно је поднет захтев за сагласност на један пројекат, што указује на то да се ужурбано ради, како би се фабрика воде након исходованих дозвола за пробни рад могла ставити у функцију. Држава је спремно и добро организовала надзор на аеродромима због појаве еболе, али Институт „Батут“ није направио адекватну координацију између Завода за јавно здравље, Министарства здравља, Института и граничне инспекције.

Јадранка Грбић, покрајински шумарски и ловни инспектор:

У току је контрола расподеле покрајинских средстава за ловство. Претходних дана у сарадњи са тржишном инспекцијом, вршена је контрола промета дрвета. У току је измена катастра Дунава у општини Инђија и ради се нова основа, стим што је приоритет извршити попис шуме и пошумљеног дела.

Јошка Фешиш , републички туристички инспектор:

Туристичка инспекција контролисала је туристичке објекте и приликом ове контроле нису забележене неке веће неправилности. Контрола угоститељских објеката вршена је на подручју Сремског округа и донета су 2 решења о забрани рада угоститељских објеката. Туристичка инспекција је путем представке од стране групе грађана обавештена да Културни центар у Шиду пропада, а да се у њему налази више локала, биоскоп, угоститељски објекта утд. О овоме је обавештена локална самоупарава, а туристичка инспекција је била у контроли угоститељског објекта и наложила отклањање недостатака, па након контролног прегледа уколико нису отклоњене неправилности, објекат ће бити затворен. Локална самоуправа је обавестила инспекцијске службе да се предузимају неопходне мере на санирању овог објекта.

Биљана Смиљанић , републички фитосанитарни инспектор:

Фитосанитарна инспекција у извештајном периоду имала је већи број налога, радила је узорковање винове лозе, контролисала силосе пре пријема кукуруза, поврће на тешке метале на подручју Мачве, где је све у реду, а рађен је и пећиначки део за који још увек нема резултата. Новина је у контроли производње дувана, која се врши у сарадњи са МУП-ом, а контролише се набавка семена дувана. Највеће површине засада налазе се у Голубинцима. Афлатоксина у кукурузу нема, а никотоксин је присутан. Грожђе ове године због временских услова какви су били је неквалитетно. У августу месецу, када је кренуо извоз рађена је контрола крушке, јабуке и брескве на остатке пестицида који су у границама и чак 5, 6, 10 пута мањи. Анализе су рађене према руским стандардима и није било предузимања мера.

Данка Божић , републички инспектор за контролу алкохола, алкохолних и безалкохолних пића:

Раде се редовне контроле произвођача вина и ракије и тренутно је у току производња ракије. Попуњавају се упитници за Европску Унију, који су везани за производњу. Редовно се достављају спискови произвођача вина, који нису поднели захтев за упис у виноградарски регистар. Свако ко поседује више од 10 ари винограда, мора да се упише у овај регистар. Тренутно има преко 200 захтева. Припрема се акција за контролу промета алкохолних пића, ракије и вина на подручју Ваљева и Шапца.

Ђорђе Рогић, начелник републичке тржишне инспекције:

Тржишна инспекција протеклог месеца, радила је сагласно плану рада и сходно налозима Министарства. Рађена је контрола промета обуће, због чињенице да је спортска обућа, обућа која се највише и најчешће рекламира, затим је рађена контрола електронске опреме и на ове две контроле били су ангажовани сви инспектори са подручја Сремског округа. По замолници шумарске инспекције, а у сарадњи са МУП-ом рађена је контрола промета огревног дрвета по питању испоруке мање количине овог дрвета од плаћене тј. купљене количине истог дрвета. Ова акција одрађена је у Руми, а наредних дана у припреми је контрола огревног дрвета тј. промета огревног дрвета. Са задовољством могу констатовати да од почетка комбајнирања пшенице, па све до данас, није забележена ни једна притужба на утврђену влагу, чистоћу, присуство кукоља у пшеници или друго. Нажалост, на територију Србије, ушла је одређена количина цемента из Албаније, који садржи повећану количину извесних канцерогених примеса.

Владан Танасић , начелник инспекције рада:

Инспекција рада радила је према плану те је претходног месеца рађена контрола прераде дрвета, производње хемијских производа, пољопривреде, шумарства и рибарства. Сви инспектори били су укључени у акције на подручјима других округа, на подручју Града Београда, где су се вршиле контроле најчешће на грађевинама. Задовољство ми је да констатујем да је након састанка који је организован од стране Округа са судијама за прекршаје и инспекцијским службама почело убрзано решавање предмета, поступање по прекршајним пријавама. Ова инспекција у току октобра месеца урадила је 152. надзора. Учествовали смо у расправи, везани за доношење Закона о инспекцијском надзору, којом приликом смо дали сугестије које ће највероватније бити инкорпориране у овај Закон.