Daily Archives: 12. novembar 2014.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 12. NOVEMBRA 2014. GODINE

Sednici po pozivu prisustvuju sledeći članovi Štaba: Ilija Milinović – Načelnik Sremskog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba za VS, Stevan Pejić – Načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik, Branislava Zelić – Dom zdravlja Ruma, Vojislav Ivković – Zamenik komandira Stanica granične policije Batrovci, Mile Lukić – Stanica granične policije Šid, Radenko […]

sastanak121114