IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 12. NOVEMBRA 2014. GODINE


Sednici po pozivu prisustvuju sledeći članovi Štaba:

 1. Ilija Milinović – Načelnik Sremskog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba za VS,
 2. Stevan Pejić – Načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik,
 3. Branislava Zelić – Dom zdravlja Ruma,
 4. Vojislav Ivković – Zamenik komandira Stanica granične policije Batrovci,
 5. Mile Lukić – Stanica granične policije Šid,
 6. Radenko Ubiparip – Stanica granične policije Sremska Rača,
 7. Jovan Pandža – Stanica granične policije Bosut,
 8. Zlatko Perišić – Stanica granične policije Morović,
 9. Ivana Babin – OU Opštine Inđija,
 10. Dr Zdenko Gajić – Dom zdravlja Inđija,
 11. Milka Simić – SO Ruma,
 12. Slobodan Popović – SO Ruma,
 13. Dr Biljana Milošević – Dom zdravlja Irig,
 14. Dr Dragan Malobabić – OB Sremska Mitrovica,
 15. Dr Duško Koldžić – Dom zdravlja Stara Pazova,
 16. Dr Nada Zec – Petković – ZZJZ Sremska Mitrovica,
 17. Vesna Nešić – ZZJZ Sremska Mitrovica,
 18. Dr Dubravka Cvetković – Mićić – Dom zdravlja Pećinci,
 19. Goran Pavlović – PU Sremska Mitrovica,
 20. Dejan Logarušić – Opština Šid,
 21. Mićo Đukić – Stanica granične policije Šid,
 22. Dr Marija Gadžurić – ZZJZ Sremska Mitrovica,
 23. Emina Milakara – načelnik veterinarske inspekcije,
 24. Dr Verica Kostić – Muškinja – Dom zdravlja Sremska Mitrovica,
 25. Natalija Smirnova – Jelača – ZZJZ Sremska Mitrovica i
 26. Nikolina Ljubotina – ZZJZ Sremska Mitrovica.

Načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, upoznao je prisutne, da je sednica Okružnog štaba za vanredne situacije zakazana na inicijativu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“, a u cilju preduzimanja adekvatnih preventivnih mera i sprečavanje unosa i prenosa zaraznih bolesti, uključujući i bolest izazvanu virusom ebole. Sednica je zakazana u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici i sa sledećom tačkom dnevnog reda:

1. Edukacija službi u cilju preduzimanja adekvatnih i preventivnih mera i sprečavanja unosa i prenosa zaraznih bolesti, uključujući i bolest izazvanu virusom ebole.

 

Dr Marija Gadžurić, načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ, Sremska Mitrovica, svim prisutnim prezentovala je nastanak ebole, puteve prenošenja, period inkubacije, simptome bolesti, smrtnost kao posledicu ebole. Svi prisutni upoznati su da je ebola započela decembra meseca 2013. godine, a otkrivena u martu 2014. godine u Gvineji, kao i sa činjenicom, koje osobe su najviše izložene riziku oboljenja (ekspozicije visokog i ekspozicije niskog rizika). Do sada zvanično je prijavljeno 10.141 lice zaraženo ebolom u svetu. Zakonska regulativa predviđa aktivnosti tokom zdravstvenog nadzora sve do prijema na infektivnu kliniku tj. potvrde, odnosno odbacivanja sumnje na infekciju virusom obole.

Svi prisutni upoznati su sa brojem telefona dežurnog epidemiologa Infektivnog odeljenja Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Učesnici na sastanku su dobili potrebne informacije u cilju preduzimanja potrebnih preventivnih mera i sačinjavanja unosa i prenosa zaraznih bolesti, uključujući i bolest izazvanu virusom ebole.

 

sastanak121114