Daily Archives: 25. novembar 2014.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA PREDSTAVNICIMA SUDOVA I JAVNIM TUŽIOCIMA ODRŽANOG 25. 11. 2014.GODINE

Sastanku su prisustvovali: Ljiljana Komšić , predsednik Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici,Branislav Trninić, predsednik Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici,Mudranić Nikola, predsednik Osnovnog suda u Rumi, Ružica Nikolić, predsednik Osnovnog suda Stara Pazova,Jela Mijatović, predsednik Osnovnog suda Šid,Dragan Pejić, zamenik tužioca OJT-Odeljenje Šid, Sofija Vitomirović, OJT Ruma, Dr Dušan Vrekić, OJT Stara Pazova, Vladislava Svilokos, predsednik […]

sastanaksud