IZVOD IZ ZAPISNIKA SA PREDSTAVNICIMA SUDOVA I JAVNIM TUŽIOCIMA ODRŽANOG 25. 11. 2014.GODINE


Sastanku su prisustvovali:

Ljiljana Komšić , predsednik Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici,Branislav Trninić, predsednik Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici,Mudranić Nikola, predsednik Osnovnog suda u Rumi, Ružica Nikolić, predsednik Osnovnog suda Stara Pazova,Jela Mijatović, predsednik Osnovnog suda Šid,Dragan Pejić, zamenik tužioca OJT-Odeljenje Šid, Sofija Vitomirović, OJT Ruma, Dr Dušan Vrekić, OJT Stara Pazova, Vladislava Svilokos, predsednik Višeg suda Sremska Mitrovica i Branka Milosavljević, VJT Sremska Mitrovica.

Sastanak je otvorio načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, izrazivši želju za što boljom i kvalitetnijom komunikacijom pravosuđa i Sremskog upravnog okruga, bez namere da se u bilo kom smislu utiče na nezavisnost pravosuđa. Prisutni su u kratkim crtama upoznati sa funkcijom i načinom rada Okruga i sa najavljenim promenama nadležnosti Okruga. Okrug je na raspolaganju pravosudnim organima i spreman za svaku saradnju. Zajednički nastup mogao bi omogućiti bolju prohodnost prema ministarstvima, brže i efikasnije rešavanje tekućih problema, kao i zajednički nastup prema lokalnim samoupravama. Trenutno je aktuelan problem smeštaja oduzete robe i zajedničkim snagama ga treba rešavati.

Ljilja Komšić , predsednik Privrednog suda:

U ime svih prisutnih kolega i koleginica zahvalila bi se načelniku na pozivu za ovaj sastanak i smatram da je ovakav vid rešavanja tekućih pitanja i problema vrlo dobar. Problem pravosudnih organa smeštenih u pravosudnoj zgradi u Sremskoj Mitrovici je u najvećoj meri vezan za samu zgradu tj. za njeno investiciono održavanje. Zgrada, sudnice, kancelarije su u prilično lošem stanju, zgrada prokišnjava, sanitarni čvorovi su rujinirani. Više puta obraćali smo se Ministarstvu pravde, povodom ovog i ovakvog stanja, ali su sva dosadašnja obraćanja ostala bez odgovora.

Branka Milosavljević, Viši javni tužilac:

Sredstva prikupljena primenom principa oportuniteta, koriste se za izgradnju sigurne kuće na području Sremskog okruga, jer je prosto neverovatno da na području Okruga ne postoji sigurna kuća. Shodno važećoj Uredbi, ova sredstva oportuniteta idu u Budžet Republike Srbije.

Jela Mijatović , predsednik Osnovnog suda Šid:

Želim da se zahvalim načelniku Okruga, što nas je pozvao i okupio, jer kao predsednik Osnovnog suda u Šidu nemam apsolutno nikakvu komunikaciju, niti sa lokalnom samoupravom, niti bilo kakav kontakt postoji sa MUP-om.

Vladislava Svilokos , predsednik Višeg suda u Sremskoj Mitrovici:

Viši Sud u Sremskoj Mitrovici je domaćin zgrade i sa žaljenjem mogu reći da je zgrada stara 40 godina, da nikada nije detaljno rekonstruisana, da su sanitarni čvorovi stari koliko i sama zgrada i takođe nikada nisu rekonstruisani, da zgrada prokišnjava od trenutka od kada smo se uselili u nju i da zbog toga vrlo često strada oprema u sudnicama u kancelarija sudija i tužilaca. Ovakvo stanje zgrade i uslove u kojima radimo izdvojila bi kao naš najveći problem i molila bih, ako ikako možete da nam pomognete.

Branislav Trninić , predsednik Osnovnog suda Sremska Mitrovica:

Pridružio bih se izlaganju koleginice Svilokos i dodao da je i problem arhive veoma velik, kao i to da se arhiva nalazi u atomskom skloništu.

Mudranić Nikola , predsednik Osnovnog suda u Rumi:

Želim da istaknem izvanrednu saradnju sa lokalnim samoupravama u Rumi, Irigu i Pećincima. Novoformirano Tužilaštvo u Rumi je podstanar u zgradi Osnovnog suda, a lokalne samouprave obezbedile su kompletnu računarsku opremu, telefonsku centralu i niz drugih stvari.

Ilija Milinović , načelnik Okruga:

Zahvalio bih vam se, pre svega na odzivu, a zatim i na vrlo konstruktivnoj diskusiji. Na prvoj narednoj sednici Saveta Sremskog upravnog okruga, kojoj prisustvuju gradonačelnik i predsednici opština lokalnih samouprava Sremskog okruga izneću vaše problema vezane za probleme, kako sa samom zgradom pravosudnih organa, tako i sa opremom, arhivom i dr.

 

sastanaksud