Monthly Archives: novembar 2014


DAN OTVORENIH VRATA SUDA

Povodom nedelje obeležavanja Evropskog dana civilne pravde koje ima za svrhu približavanje sudstva građanima i da se građani informišu o svojim pravima i obavezama, Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa USAID-JRGA organizovao je dana 06. 11. 2014. godine, u Sremskoj Mitrovici u Palati pravde „Dan otvorenog suda za učesnike srednjih škola“. Manifestaciji su […]

dansuda

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa IX sednice

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa IX sednice Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 04. novembra 2014. godine. D n e v n i r e d 1. Uvodno obraćanje, 2. Realizacija mera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini u Sremskom okrugu, sa osvrtom na realizaciju Lokalnih akcionih planova, 3. Nacionalni Akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu, 4. […]