САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ


У Министарству рударства и енергетике 06.02.2015. године одржан је састанак шефа кабинета Душана Мракића, начелника Сремског управног округа Илије Милиновића и представника Удружења за гас Србије Јове Јурића и Милана Гаврана.

Удружење за гас Србије је стручно удружење субјеката гасне привреде, научних институција и појединаца који се баве гасном струком.

У циљу унапређења рада и обавеза Удружења, кроз чвршће повезивање са свим релевантним чиниоцима из области гасне технике, учешћем у изради закона, правилника и других прописа и правила у области гасне струке, развоја образовања и усавршавања стручних радника, упознавања са новим сазнањима и разменом искустава из области гасне делатности, Удружење настоји да својом делатношћу конкретним предлозима утиче на сигурност и безбедност коришћења гаса у његовој производњи, у производњи опреме,  техничко-технолошким поступцима транспорта и складиштења гаса, његове дистрибуције и примене остварујући највећу могућу заштиту животне средине.

Том приликом усаглашене су активности које Удружење нуди као своје стручне предлоге и очекују подршку државних органа за унапређење рада и редефинисање Удружења за гас Србије.

 

18_02_2015_01