КОЛЕГИЈУМ СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА


Дана 09.02.2015. године одржан је колегијум Сремског управног округа. На седници колегијума разматрани су Извештаји о раду, како Стручне службе Сремског управног округа, тако и Одељења инспекцијских служби за Сремски округ, са посебним акцентом на ажурирање архиве.

 

KOLEGIJUM  SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA