PREKOGRANIČNA SARADNjA


Dana 19. februara 2015. godine u Novom Sadu, na inicijativu Nacionalne agencije za regionalni razvoj u saradnji sa Južno-bačkim okrugom, održan je sastanak sa Pokrajinskim sekretarijatom za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, načelnicima Severno-bačkog, Zapadno-bačkog, Južno-bačkog i Sremskog upravnog okruga. Predstavnicima lokalnih samouprava, kancelarija za lokalni ekonomski razvoj ARR Bačka i Srem.

Na sastanku su sagledavane perspektive i izazovi prekogranične saradnje, pristup sredstvima fonada Evropske unije za period 2014-2020 godina, kao i predstavljanje postojećih i planiranih zajedničkih razvojnih projekta, čija je realizacija moguća uz pomoć IPA fondova.