ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА


Дана 19. фебруара 2015. године у Новом Саду, на иницијативу Националне агенције за регионални развој у сарадњи са Јужно-бачким округом, одржан је састанак са Покрајинским секретаријатом за међународну сарадњу и локалну самоуправу, начелницима Северно-бачког, Западно-бачког, Јужно-бачког и Сремског управног округа. Представницима локалних самоуправа, канцеларија за локални економски развој АРР Бачка и Срем.

На састанку су сагледаване перспективе и изазови прекограничне сарадње, приступ средствима фонада Европске уније за период 2014-2020 година, као и представљање постојећих и планираних заједничких развојних пројекта, чија је реализација могућа уз помоћ ИПА фондова.