ГОДИШЊА АНАЛИЗА РАДА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА


GODIŠNjA ANALIZA RADA POLICIJSKE UPRAVE SREMSKA MITROVICA
25. фебруара 2015. године, одржана је годишња анализа рада Полицијске управе Сремска Митровица. Поред руководства Полицијске управе у сводној анализи учествовали су и начелник Сремског управног округа, градоначелник Града Сремска Митровица и начелник БИА-е.

Анализа је показала да је извршавања радних задатака било усмерено на обезбеђење што повољниијег стања безбедности и осталих пројектованих задатака.

Начелник Сремског управног округа је истакао да су редовне активности Полицијске управе врло добро извршаване уз одређене слабости које су врло оштро санкционисане. Посебно се захвалио на учешћу и доприносу које су припадници Полицијске управе имали током поплава 2014. године. У наредном периоду, морални, лични кредибилитет и стручно знање, морају доћи још више до изражаја, као додатан искорак и напредак.