ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА


  1. фебруара 2015. године одржана је 11 по реду седница Савета Сремског управног округа.

 

Седници Савета присуствовали су  др Дубравка Ковачевић – Суботички председник Општине Пећинци, Стеван Казимировић – председник општине Ириг, Никола Васић – председник Општине Шид, Томислав Јанковић – заменик градоначелника Града Сремска Митровица,

Марија Стојчевић – заменик председника Општине Рума, Душан Љубишић – начелник ОУ Рума,  Горан Врањеш – заменик председника Стара Пазова, Ђура Мандић – заменик начелника ПУ Сремска Митровица, Драган Гавриловић – инспектор безбедности пловидбе Лучка капетанија Сремска Митровица, Стеван Живановић – шеф Лучке капетаније Сремска Митровица и Марија Новаковић – начелник Покрајинске водне инспекције

Изостанак није оправдао председник Општине Инђија Петар Филиповић

 

Начелник Оруга поздравио је присутне и предложио да се седница Савета одржи, са чиме су се присутни сагласили и предложио следећи:

 

Д н е в н и    р е д

 

  1. Извештај о стању безбедности и стању криминалитета Известилац: Ђура Мандић, заменик начелника ПУ.
  2. Примена Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама са обавезом локалних самоуправа да својим Одлукама уреде обалу и водени простор.

Известилац: Јовица Голубовић – начелник инспекцијских послова безбедности пловидбе, Београд,

Марија Новаковић – начелник Покрајинске водне инспекције,

Драган Гавриловић – инсп. безбедности пловидбе.

  1. Иницијатива за попуну радних места у инспекцијским  службама.
  2. Разно

 

Тачка 1.

Ђура Мандић – заменик начелника Полицијске управе Сремска Митровица:

На подручју Сремског округа у протеклој 2014. години стопа криминалитета је мања, а мања је и материјална штета проузрокована кривичним делима. За похвалу је мањи број најтежих кривичних дела, мањи број дела у области привредног криминалитета, а протекле године забележен је и мањи број страдалих у саобраћајним незгодама. Например, у 2013. години смртно страдалих у саобраћајним незгодама било је 45 лица, а у 2014. години укупно је 21 смртно страдало лице. Значајно мање је било интервенција Одељења за ванредне ситуације, а и мања је укупна штета од пожара. У области јавног реда и мира забележно је повећано присуство полиције, а све што је било у домену прекршаја је процесуирано. Стањем безбедности на подручју Сремског округа можемо бити задовољни, али свакако још увек има простора за побољшање рада и повећање ефикасности. Свака иницијатива и сваки предлог од стране председника општина Сремског округа је добро дошао.

 

Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа:

Током јучерашњег дана присуствовао сам подношењу годишњег извештаја у МУП-у и желео бих да уколико имате било каквих запажања да их на овој седници изнесете, као и да уколико немате примедби донесемо

 

З А К Љ У Ч А К

Стање безбедности на подручју Сремског округа је задовољавајуће и стабилно.

 

 

Тачка 2.

Драган Гавриловић – Инспектор безбедности пловидбе при Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре:

Указао је присутним председницима општина, надлежним органима локалне самоуправе на територији Срема на проблеме са којима се као инспектор безбедности пловидбе среће на терену.

Неопходно је што хитније доношење градских и општинских одлука о одређивању делова обале и воденог простора, где се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловила за привредне сврхе за спорт и рекреацију (привредно – бродарске фирме за превоз и багеровање, угоститељски објекти, мотонаутички клубови, плутајући објекти – кућице за рекреацију). Доношење овакве одлуке у многоме би олакшало примену Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, а локалној самоуправи пружило могућност да ову област уреди и олакша вршење надзора.

Молио бих Вас за информације о деловима речне обале који припадају свакој појединачној општини као и језера и акумулације у појединим локалним самоуправама и каква је ситуација у вези постављања бродова, плутајућих објеката и чамаца.

Реконструисани Закон који регулише ову област врло је комплексан. Општине треба да донесу Одлуке којима ће се уредити ова област и увести више дисциплине, како код власника плутајућих објеката, тако и успоставити максимална сарадња са комуналном инспекцијом и са граничном полицијом. Плутајући објекти су велики проблем, нарочито на Сави јер су најчешће без икаквих дозвола и уколико се нађу на пловидбеном путу могу да проузрокују огромну штету. Има доста простора да се сарадња са полицијом значајно побољша.  Напоменуо бих још да локалне самоуправе сагласно Закону морају донети и решења за марине.

 

Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа:

Предлажем да се локалне самоуправе писменим путем упозоре на обавезу да својим одлукама у што краћем року уреде ову област.

 

Тома Јанковић – заменик градоначелника Града Сремска Митровица:

Мислим да је ово врло комплексна област, да се максимално пажње мора посветити начину на који ће бити уређена, да сарадња са полицијом мора бити много чвршћа. Туристички потенцијал Саве је огроман и управо из тих разлога ову област треба уредити на прави начин. Молио бих да се Граду Сремска Митровца упути предрачун за пловило за потребе инспекције.

 

Марија Новаковић – начелник Покрајинске водне инспекције:

Након урађене контроле Оперативних планова на подручју Сремског округа локалним самоуправама је остављен рок који истиче 20. марта  ове године да се донесу Оперативни планови за одбрану од поплава. Како су лутања огромна по питању свих водних аката у писменој форми сам све локалне самоуправе упознала са обавезама које проистичу из Закона о водама.

 

Тачка 3.

Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа:

Желео бих све присутне председнике општина да упознам са чињеницом да подручје целог Сремског округа нема туристичког инспектора,  нема пољопривредног инспектора за безбедност хране, пољопривредног инспектора за земљиште, да је некада било 30 тржишних инспектора, а сада их је укупно 12. Предложио бих да уколико сте сагласни донесемо Закључак и упутимо иницијативу надлежним министарствима за попуну ових места.

 

З А К Љ У Ч А К

Упутити иницијативу надлежним министарствима да се у мери у којој је то могуће попуне упражњена радна места у окружним подручним јединицама за Сремски округ.

 

 

Тачка 4.

Илија Милиновић – начелник Округа:

У поступку смо редефинисања сајта Сремског управног округа па бих молио фотографије свих општина Сремског управног округа – 1900х350 пиксела.

 

Тома Јанковић – заменик градоначелника Града Сремска Митровица.

Желим све присутне да обавестим да ће се на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе по 7 дана представљати све општине Србије, а да ће Сремска Митровица бити прва која ће бити представљена  и то већ од наредне недеље.

 

Илија Милиновић – начелник Округа упознао је присутне да ће се 27. фебруара 2015. године одржати састанак са министарком за државну управу и локалну самоуправу др Кори Удовички и начелницима Округа Републике Србије, на коме ће се између осталог разговарати о комуникацији и сарадњи Округа  и локалних самоуправа као и о седницама Савета Округа тј. присуствовању градоначелника и председника општина овим седницама.

 

srem

 

 

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде