SASTANAK KORI UDOVIČKI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA


Dana 27. februara 2015. godine u palati „Srbija“ u Beogradu, posle više godina, održan je sastanak Potpredsednice Vlade i ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu sa Načelnicima upravnih okruga Srbije. Cilj ovog skupa je bio dogovor o zajedničkom radu na unapređenju organizacije, koordinacije i odgovornosti na nivou okruga.

SASTANAK KORI UDOVIČKI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA

Ministarka Kori Udovički je istakla neophodnost dijaloga u cilju što bolje funkcionalne koordinacije aktivnosti između republičkog i lokalnog nivoa. Tema sastanka se odnosila i na racionalizaciju javne uprave, donošenje Zakona o inspekcijskom nadzoru, uvođenje platnih razreda i predlozi, primedbe i sugestije u cilju veće efikasnosti u neposrednom radu.

Između ostalog načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović je istakao da je potrebno bliže predvideti usklađivanje, praćenje i kontrolu rada okružnih područnih jedinica, ali i usklađivanje odnosa sa lokalnim samoupravama, kao i blagovremena dostavljanje od strane nadležnih ministarstava o planovima rada, direktivama i instrukcijama za okružne područne jedinice. U cilju efikasnijeg rada neophodno je sagledati mogućnosti za angažovanje inspekcijskih službi, koje ne postoje na područjima okruga, a za kojima postoji preka potreba.