САСТАНАК КОРИ УДОВИЧКИ СА НАЧЕЛНИЦИМА УПРАВНИХ ОКРУГА


Дана 27. фебруара 2015. године у палати „Србија“ у Београду, после више година, одржан је састанак Потпредседнице Владе и министарке за државну управу и локалну самоуправу са Начелницима управних округа Србије. Циљ овог скупа је био договор о заједничком раду на унапређењу организације, координације и одговорности на нивоу округа.

SASTANAK KORI UDOVIČKI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA

Министарка Кори Удовички је истакла неопходност дијалога у циљу што боље функционалне координације активности између републичког и локалног нивоа. Тема састанка се односила и на рационализацију јавне управе, доношење Закона о инспекцијском надзору, увођење платних разреда и предлози, примедбе и сугестије у циљу веће ефикасности у непосредном раду.

Између осталог начелник Сремског управног округа Илија Милиновић је истакао да је потребно ближе предвидети усклађивање, праћење и контролу рада окружних подручних јединица, али и усклађивање односа са локалним самоуправама, као и благовремена достављање од стране надлежних министарстава о плановима рада, директивама и инструкцијама за окружне подручне јединице. У циљу ефикаснијег рада неопходно је сагледати могућности за ангажовање инспекцијских служби, које не постоје на подручјима округа, а за којима постоји прека потреба.