Daily Archives: 5. март 2015.


ПРОДАЈА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Поводом Закључка Владе Републике Србије да се приступи продаји путем јавних оглашавања путничких возила, који су у својини Републике Србије, дана 04. и 05. марта 2015. године извршена је допрема и предаја службених возила која су била на коришћењу у Сремског управног округу, регистарских ознака SM-007-OP  и SM-018-ŽR. Возила су предата овлашћеном лицу из Управе […]

prodaja službenih vozila