ПРОДАЈА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА


Поводом Закључка Владе Републике Србије да се приступи продаји путем јавних оглашавања путничких возила, који су у својини Републике Србије, дана 04. и 05. марта 2015. године извршена је допрема и предаја службених возила која су била на коришћењу у Сремског управног округу, регистарских ознака SM-007-OP  и SM-018-ŽR.

Возила су предата овлашћеном лицу из Управе за заједничке послове републичких органа.

prodaja službenih vozila