Daily Archives: 9. mart 2015.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 9.03.2015.GOD.

Na sednici kolegijuma, ačelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, upoznao je prisutne da je nedavno održan sastanak ministarke za Državnu upravu i lokalnu samoupravu dr Kori Udovički sa načelnicima okruga, na kojem je između ostalog bilo reči o saradnji okružnih područnih jedinica i Okruga, nadležnostima, finansiranju, radu pisarnice i saradnji sa lokalnim samoupravama. U više […]

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 9.03.2015.GOD.