ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 9.03.2015.ГОД.


На седници колегијума, ачелник Сремског управног округа Илија Милиновић, упознао је присутне да је недавно одржан састанак министарке за Државну управу и локалну самоуправу др Кори Удовички са начелницима округа, на којем је између осталог било речи о сарадњи окружних подручних јединица и Округа, надлежностима, финансирању, раду писарнице и сарадњи са локалним самоуправама.

У више великих акција током прошлог месеца од стране Инспекције рада, контролисане су коцкарнице, пекаре и делатност  физичког – техничког обезбеђења. За 13. март 2015. године заказан је састанак од стране Привредне коморе Срема и Сремског управног округа са предузетницима са подручја Сремског округа, на коме ће представници Инспекције рада едукативно и превентивно говорити о примени Закона о раду у пракси. Од стране представника Републичке ветеринарске инспекције за подручје Срема, запажено је учествовање у радној групи, која ради на доношењу Правилника за традиционалну производњу и Правилника за узслужно клање. Контролише се предекларисање семена пољопривредног биља, присуство микотоксина у кукурузу, контрола пољопривредних апотека, произвођача алкохолних и безалкохолних пића, сузбијање промета дувана, контрола расадничке производње као и објекти из области коришћења вода. Током протеклог периода рађени су редовни плански прегледи и контроле од стране свих инспекцијских служби.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 9.03.2015.GOD.

 

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде