IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 9.03.2015.GOD.


Na sednici kolegijuma, ačelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, upoznao je prisutne da je nedavno održan sastanak ministarke za Državnu upravu i lokalnu samoupravu dr Kori Udovički sa načelnicima okruga, na kojem je između ostalog bilo reči o saradnji okružnih područnih jedinica i Okruga, nadležnostima, finansiranju, radu pisarnice i saradnji sa lokalnim samoupravama.

U više velikih akcija tokom prošlog meseca od strane Inspekcije rada, kontrolisane su kockarnice, pekare i delatnost  fizičkog – tehničkog obezbeđenja. Za 13. mart 2015. godine zakazan je sastanak od strane Privredne komore Srema i Sremskog upravnog okruga sa preduzetnicima sa područja Sremskog okruga, na kome će predstavnici Inspekcije rada edukativno i preventivno govoriti o primeni Zakona o radu u praksi. Od strane predstavnika Republičke veterinarske inspekcije za područje Srema, zapaženo je učestvovanje u radnoj grupi, koja radi na donošenju Pravilnika za tradicionalnu proizvodnju i Pravilnika za uzslužno klanje. Kontroliše se predeklarisanje semena poljoprivrednog bilja, prisustvo mikotoksina u kukuruzu, kontrola poljoprivrednih apoteka, proizvođača alkoholnih i bezalkoholnih pića, suzbijanje prometa duvana, kontrola rasadničke proizvodnje kao i objekti iz oblasti korišćenja voda. Tokom proteklog perioda rađeni su redovni planski pregledi i kontrole od strane svih inspekcijskih službi.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 9.03.2015.GOD.

 

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde