ДОГОВОР О АРХИОЛОШКИМ ИСКОПАВАЊИМА


У циљу наставка успостављене сарадње Србије и Аустралије на новом пројекту архиолошког налазишта у Сремској Митровици, 17. марта 2015. године, одржан је састанак са Њ.Е.Амбасадорком Аустралије Џулијом Фини.

Састанку су присуствовали представници Института за архиеологију Србије на челу са др Стефаном Поп-Лазћићем, ванредни професор Универзитета у Сиднеју Ричард Мајлс, директор Музеја у Сремској Митровици Даница Драгичевић, заменик Градоначелника Града  Сремска Митровица Томислав Јанковић и начелник Сремског управног округа Илија Милиновић.

Гео-физичка истраживања су потврдила присуства опсежних подземних структура грађевинског материјала на будућем предметном локалитету. Овај заједнички пројекат би укључио ископавање терена и археолошка истраживања земљишта, која говоре о драгоценим остацима Sirmiuma.

Следе захтеви за потребна одобрења и дозволе за овај заједнички подухват за кога су обезбеђена потребна финансијска средства.

Сам локалитет би имао вишеструки локални, републички и међународни, пре свега, културни и туристички значај.

DOGOVOR O ARHIOLOŠKIM ISKOPAVANjIMA