VOJNI LEKAR U LjUBI


CVS – „Vojni lekar na selu“ u realizaciji medicinskog tima 1br.KoV iz Sremske Mitrovice, Novog Sada i Bačke Topole sa pokretno medicinskom laboratorijom, u koordinaciji sa predstavnicima Opštine Šida i Sremskog upravnog okruga, sproveden je i u šidskom selu Ljuba 26.03.2015. godine.

Akcija je realizovana u saradnji sa organizacijom Crvenog krsta Šida, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja Šida i meštana sela.

Pacijenti, uglavnom starije dobi, imali su priliku da izvrše osnovne medicinske analize.

VOJNI LEKAR U LjUBI

Ovo je još jedna, veoma uspešno organizovana akcija koja uvek nailazi na dobar prijem građanstva.