ВОЈНИ ЛЕКАР У ЉУБИ


ЦВС – „Војни лекар на селу“ у реализацији медицинског тима 1бр.КоВ из Сремске Митровице, Новог Сада и Бачке Тополе са покретно медицинском лабораторијом, у координацији са представницима Општине Шида и Сремског управног округа, спроведен је и у шидском селу Љуба 26.03.2015. године.

Акција је реализована у сарадњи са организацијом Црвеног крста Шида, Центром за социјални рад, Домом здравља Шида и мештана села.

Пацијенти, углавном старије доби, имали су прилику да изврше основне медицинске анализе.

VOJNI LEKAR U LjUBI

Ово је још једна, веома успешно организована акција која увек наилази на добар пријем грађанства.