Daily Archives: 1. април 2015.


ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА „ИСТОЧНИ СРЕМ“

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“ представља базни документ, којим је приказана основна концепција будућег развоја регионалног система водоснабдевања сремских општина Рума, Инђија, Стара Пазова, Пећинци и Ириг са могућим решењима као основ за израду неопходних урбанистичко – планских докумената и детаљнијих нивоа пројектовања. На основу израде ПСО са ГП […]

PROJEKAT VODOSNABDEVANjA „ISTOČNI SREM“