IZVOD SA XII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA


Dana 29.04. 2015godine, održana je XII sednica Saveta Sremskog upravnog okruga. Sednici Saveta prisustvovali su dr Dubravka Kovačević – Subotički predsednik Opštine Pećinci, Dr Branislav Mauković – predsednik SO Šid, Milan Bodiroža – zamenik predsednika Opštine Inđija, Borislav Babić – pomoćnik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica, Božidar Ivanić – zamenik predsednika Opštine Irig, Dušan Ljubišić – načelnik OU Ruma, Emina Milakara – šef Odeljenja veterinarske inspekcije Sremska Mitrovica, Radmila Jadranski, direktor NSZZ Filijala Sremska Mitrovica.
Izostanak sa sednice Saveta, opravdao je predsednik Opštine Šid Nikola Vasić i zamenik predsednika Opštine Stara Pazova Goran Vranješ.

Načelnik Okruga pozdravio je prisutne i predložio da se sednica Saveta održi, sa čime su se prisutni saglasili i predložio sledeći:

D n e v n i r e d
1. Usvajanje zapisnika sa XI sednice Saveta Sremskog upravnog okruga,
2. Izveštaj o otkupu svinja
Izvestilac: Emina Milakara – načelnik Republičke veterinarske inspekcije,
3. Stanje u oblasti nezaposlenosti i zapošljavanja u Sremskom okrugu
Izvestilac: Radmila Jadranski – direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filija Sremska Mitrovica,
4. Razno.

Nakon toga, usvojen je dnevni red i zapisnik sa XI sednice Saveta Sremskog upravnog okruga.

Tačka 2.
Prisutne je, o otkupu svinja na području Sremskog okruga upoznala šef Odeljenja veterinarske inspekcije Emina Milakara, uz napomenu da je reč o interventnoj meri Vlade Republike Srbije, jer se u jednom momentu na tržištu našla velika količina tovljenika, a izvoz za Rusiju stao. Iz tih razloga Vlada je donela ovu interventnu meru i otkup tovljenika, počev od 03. aprila 2015. godine. Na području Sremskog okruga za otkup je bila zadužena klanica „Big Bul“ u Bačincima, a veterinarska inspekcija je imala obavezu kontrole dokumentacije pre klanja, kao i kontrolu na samoj liniji klanja. 08. aprila 2015. godine kvota je popunjena, a klanica „Big Bul“ je od Vlade tražila i dobila povećanje kvote. Međutim, poljoprivrednici više ne prodaju tovljenike shodno merama Vlade, a razlog za to je najverovatnije ponovni izvoz za Rusiju.

Ilija Milinović – načelnik Okruga:
Interesuje me da li su na terenu tj. po opštinama uočena neka zapažanja i da li se situacija smirila, jer je pre donošenja ove mere od strane Vlade bilo štrajkova i protesta zbog niske otkupne cene tovljenika. Predstavnici lokalnih samouprava Srema nisu imali saznanja o daljem negodovanju zemljoradnika ili ne sprovođenju mera Vlade u vezi otkupa svinja na području njihove teritorije.
Očekuje se da klanica „Mitros“ do kraja godine krene sa radom, a što uliva nadu da će doći „bolji dani“ za stočarstvo.
Nakon toga, usvojen je izveštaj Emine Milakara šefa Odeljenja veterinarske inspekcije u Sremskoj Mitrovici

Tačka 3.
Ilija Milinović – načelnik Sremskog okruga:
Zbog velike zainteresovanosti za problematiku zapošljavanja, pozvani su predstavnici NSZZ na sednicu Saveta okruga, pa bih zamolio Radmilu Jadranski – direktora Filijale u Sremskoj Mitrovici, da nas informiše o trenutnom stanju u ovoj oblasti.

Radmila Jadranski – direktor NSZZ, Filijala u Sremskoj Mitrovici:
U kratkim crtama prezentovaćemo Vam Program mera aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu. Tokom ove godine, očekuje se smanjenje broja nezaposlenih na području Okruga, pre svega zbog najave otvaranja novih pogona npr. „Mitros“ u Sremskoj Mitrovici, „Dr Etker“ u Pećincima, nekoliko pogona u Staroj Pazovi i Rumi. Smatramo da će pobrojani novootvoreni pogoni uposliti značajan broj nezaposlenih radnika.
Stručni saradnik NSZZ Filijale u Sremskoj Mitrovici je iznela program mera zapošljavanja.
Sistem obrazovanja, još uvek ne prati na pravi način problem zapošljavanja. U nekim opštinama sa područja Okruga, kao što su Pećinci, ima značajnog pomaka vezanog za sistem obrazovanja. U Opštini Pećinci smo imali vrlo uspešno predstavljanje Programa mera aktivne politike zapošljavanja i voljni smo ovaj program mera prezentovati i u drugim opštinama sa područja našeg Okruga. Stopa nezaposlenosti u Okrugu je 19,5%, a 6 opština od 7 opština Sremskog okruga, finansiralo je akcione planove zapošljavanja. Zapošljavanje se finansira, pored sredstava lokalnih samouprava i sredstvima Pokrajine i Republike. Sve opštine, izuzev Opšine Irig i Inđija, donele su svoje akcione planove zapošljavanja i očekujemo da će se tokom ove godine u Sremu zaposliti oko 1.200 ljudi.

Božidar Ivanić – zamenik predsednika Opštine Irig:
Želeo bih da uputim poziv Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da poseti Opštinu Irig i prezentuje akcioni program zapošljavanja.

Tačka 4.
Niko od prisutnih nije imao pitanja i sugestija u okviru ove tačke dnevnog reda.

 

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde