ИЗВОД СА XII СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА


Дана 29.04. 2015године, одржана је XII седница Савета Сремског управног округа. Седници Савета присуствовали су др Дубравка Ковачевић – Суботички председник Општине Пећинци, Др Бранислав Мауковић – председник СО Шид, Милан Бодирожа – заменик председника Општине Инђија, Борислав Бабић – помоћник градоначелника Града Сремска Митровица, Божидар Иванић – заменик председника Општине Ириг, Душан Љубишић – начелник ОУ Рума, Емина Милакара – шеф Одељења ветеринарске инспекције Сремска Митровица, Радмила Јадрански, директор НСЗЗ Филијала Сремска Митровица.
Изостанак са седнице Савета, оправдао је председник Општине Шид Никола Васић и заменик председника Општине Стара Пазова Горан Врањеш.

Начелник Округа поздравио је присутне и предложио да се седница Савета одржи, са чиме су се присутни сагласили и предложио следећи:

Д н е в н и р е д
1. Усвајање записника са XI седнице Савета Сремског управног округа,
2. Извештај о откупу свиња
Известилац: Емина Милакара – начелник Републичке ветеринарске инспекције,
3. Стање у области незапослености и запошљавања у Сремском округу
Известилац: Радмила Јадрански – директор Националне службе за запошљавање – Филија Сремска Митровица,
4. Разно.

Након тога, усвојен је дневни ред и записник са XI седнице Савета Сремског управног округа.

Тачка 2.
Присутне је, о откупу свиња на подручју Сремског округа упознала шеф Одељења ветеринарске инспекције Емина Милакара, уз напомену да је реч о интервентној мери Владе Републике Србије, јер се у једном моменту на тржишту нашла велика количина товљеника, а извоз за Русију стао. Из тих разлога Влада је донела ову интервентну меру и откуп товљеника, почев oд 03. априла 2015. године. На подручју Сремског округа за откуп је била задужена кланица „Биг Бул“ у Бачинцима, а ветеринарска инспекција је имала обавезу контроле документације пре клања, као и контролу на самој линији клања. 08. априла 2015. године квота је попуњена, а кланица „Биг Бул“ је од Владе тражила и добила повећање квоте. Међутим, пољопривредници више не продају товљеникe сходно мерама Владе, а разлог за то је највероватније поновни извоз за Русију.

Илија Милиновић – начелник Округа:
Интересује ме да ли су на терену тј. по општинама уочена нека запажања и да ли се ситуација смирила, јер је пре доношења ове мере од стране Владе било штрајкова и протеста због ниске откупне цене товљеника. Представници локалних самоуправа Срема нису имали сазнања о даљем негодовању земљорадника или не спровођењу мера Владе у вези откупа свиња на подручју њихове територије.
Очекује се да кланица „Митрос“ до краја године крене са радом, а што улива наду да ће доћи „бољи дани“ за сточарство.
Након тога, усвојен је извештај Емине Милакара шефа Одељења ветеринарске инспекције у Сремској Митровици

Тачка 3.
Илија Милиновић – начелник Сремског округа:
Због велике заинтересованости за проблематику запошљавања, позвани су представници НСЗЗ на седницу Савета округа, па бих замолио Радмилу Јадрански – директора Филијале у Сремској Митровици, да нас информише о тренутном стању у овој области.

Радмила Јадрански – директор НСЗЗ, Филијала у Сремској Митровици:
У кратким цртама презентоваћемо Вам Програм мера активне политике запошљавања за 2015. годину. Током ове године, очекује се смањење броја незапослених на подручју Округа, пре свега због најаве отварања нових погона нпр. „Митрос“ у Сремској Митровици, „Др Еткер“ у Пећинцима, неколико погона у Старој Пазови и Руми. Сматрамо да ће побројани новоотворени погони упослити значајан број незапослених радника.
Стручни сарадник НСЗЗ Филијале у Сремској Митровици је изнела програм мера запошљавања.
Систем образовања, још увек не прати на прави начин проблем запошљавања. У неким општинама са подручја Округа, као што су Пећинци, има значајног помака везаног за систем образовања. У Општини Пећинци смо имали врло успешно представљање Програма мера активне политике запошљавања и вољни смо овај програм мера презентовати и у другим општинама са подручја нашег Округа. Стопа незапослености у Округу је 19,5%, а 6 општина од 7 општина Сремског округа, финансирало је акционе планове запошљавања. Запошљавање се финансира, поред средстава локалних самоуправа и средствима Покрајине и Републике. Све општине, изузев Опшине Ириг и Инђија, донеле су своје акционе планове запошљавања и очекујемо да ће се током ове године у Срему запослити око 1.200 људи.

Божидар Иванић – заменик председника Општине Ириг:
Желео бих да упутим позив Националној служби за запошљавање, да посети Општину Ириг и презентује акциони програм запошљавања.

Тачка 4.
Нико од присутних није имао питања и сугестија у оквиру ове тачке дневног реда.

 

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде