Daily Archives: 7. maj 2015.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE KOLEGIJUMA ODRŽANOG 7.05.2015.GOD.

Dana 07.05.2015. godine održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga. Kolegijumu su prisustvovali: Miloš Lukić – načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije, Radoslava Rončević – načelnik republičke turističke inspekcije, Goran Jovelić – republički upravni inspektor, Petar Poznanović – republički veterinarski inspektor, Vladan Tanasić – načelnik republičke inspekcije rada, Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodne inspekcije. Bitnija zapažanja sa […]

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE KOLEGIJUMA ODRŽANOG 7.05.2015.GOD.