IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE KOLEGIJUMA ODRŽANOG 7.05.2015.GOD.


Dana 07.05.2015. godine održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga. Kolegijumu su prisustvovali: Miloš Lukić – načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije, Radoslava Rončević – načelnik republičke turističke inspekcije, Goran Jovelić – republički upravni inspektor, Petar Poznanović – republički veterinarski inspektor, Vladan Tanasić – načelnik republičke inspekcije rada, Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodne inspekcije.

Bitnija zapažanja sa ove sednice odnose se na sledeće momente:

U proteklom mesecu, Sanitarna inspekcija je vršila vanredni nadzor bunara i izvorišta, kao i nadzor vrtića i pekara.

Turistička inspekcija posebnu pažnju posvećuje hitnim prijavama građana i državnih organa.  Na području Srema je evidentan veliki broj neprijavljenih objekata.

Upravna inspekcija je tokom aprila meseca vršila kontrolu primene Zakona o platama u opštinama Pećinci i Irig, a za naredni period planira se kontrola i ostalih opština na teritoriji Sremskog okruga.

Vodna inspekcija je konstatovala da su lokalne samouprave u Sremu sačinile operativne planove za vodotokove II reda, koji mogu praviti probleme, a postupalo se po više prijava zbog plavljenja na ovim prostorima.

Tokom prvomajskih praznika nije bilo problema u pogledu zdravstvene ispravnosti pri prometu namirnica. U Belegišu je vršena eutanazija nazimica uvezenih iz Austrije.

Značajnim delom inspekcija rada je vršila kontrole saobraćajnice i gradilišta i na teritoriji Beograda. Zbog neposedovanja Ugovora o radu na mestu rada, izrečeno je više prekršajnih mera na licu mesta.

Sve inspekcije su vršile redovan nazdor, uz podnošenje prijava i nalog mera za uočene nedostatke u radu.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE KOLEGIJUMA ODRŽANOG 7.05.2015.GOD.

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde