ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 7.05.2015.ГОД.


Дана 07.05.2015. године одржан је колегијум Сремског управног округа. Колегијуму су присуствовали: Милош Лукић – начелник покрајинске санитарне инспекције, Радослава Рончевић – начелник републичке туристичке инспекције, Горан Јовелић – републички управни инспектор, Петар Познановић – републички ветеринарски инспектор, Владан Танасић – начелник републичке инспекције рада, Марија Новаковић – начелник покрајинске водне инспекције.

Битнија запажања са ове седнице односе се на следеће моменте:

У протеклом месецу, Санитарна инспекција је вршила ванредни надзор бунара и изворишта, као и надзор вртића и пекара.

Туристичка инспекција посебну пажњу посвећује хитним пријавама грађана и државних органа.  На подручју Срема је евидентан велики број непријављених објеката.

Управна инспекција је током априла месеца вршила контролу примене Закона о платама у општинама Пећинци и Ириг, а за наредни период планира се контрола и осталих општина на територији Сремског округа.

Водна инспекција је констатовала да су локалне самоуправе у Срему сачиниле оперативне планове за водотокове II реда, који могу правити проблеме, а поступало се по више пријава због плављења на овим просторима.

Током првомајских празника није било проблема у погледу здравствене исправности при промету намирница. У Белегишу је вршена еутаназија назимица увезених из Аустрије.

Значајним делом инспекција рада је вршила контроле саобраћајнице и градилишта и на територији Београда. Због непоседовања Уговора о раду на месту рада, изречено је више прекршајних мера на лицу места.

Све инспекције су вршиле редован наздор, уз подношење пријава и налог мера за уочене недостатке у раду.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE KOLEGIJUMA ODRŽANOG 7.05.2015.GOD.

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде