70. GODINA SLOBODE


Povodom dana pobede i 70. godina slobode, pozdravljajući sve prisutne učesnike Akademije u Sremskoj Mitrovici, a sa dubokim poštovanjem naše ratnike koji su preživeli golgotu, kao i članove SUBNOR-a i rezervne vojne starešine Sremske Mitrovice, načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović sa obratio:

Ovom Akademijom obeležava se deo naše istorije. S jedne strane to je istorija velikih stradanja, a sa druge časne borbe za slobodu. O tim događajima potomci donose svoj sud. Ako poštujemo pretke, duže ćemo sačuvati svoju zemlju. Greh bi bio zaboraviti, ono što je na ponos ostavljeno.

Iako se danas govori da su ratovi iza nas, istorija nas uči da ove prostore nikada nisu ostavljali na miru.

Deo teške istine je da je propalo bratsvo i jedinstvo Jugoslavije u koju smo verovali. Reklo bi se da smo uvek veće poštovanje iskazivali drugima nego sebi.

Kao svedoci ovog vremena osnažujmo prave vrednosti. Ne dozvolimo da se zanemaruje naša istorija.

Neka nas ova godišnjica podseti na obaveze kao zalog generacija u čiju čast obeležavamo ovu godinu.

70. GODINA SLOBODE