PRIPREME ZA ARHEOLOŠKA ISKOPAVANjA


U sedištu Sremskog upravnog okruga 15.05.2015. godine, održan je sastanak u prisustvu profesora Dr Richard Milesa sa Univerziteta u Sidneju, direktora „Pannonia projekt“, Dr Stefana Pop – Lazića areheologa Arheološkog instituta Srbije, arheologa Muzeja „Srem“ Miroslava Jesretića, Branislava Nedimovića gradonačelnika Grada Sremske Mitrovice, Ljubiše Šolaje direktora Zavoda za zaštitu spomenika Srema i Ilije Milinovića načelnika Sremskog upravnog okruga.

Na sastanku je usaglašen nastavak potrebnih aktivnosti u cilju pripreme uslova za ostvarenje projekta novog arheološkog iskopavanja u Sremskoj Mitrovici.

PRIPREME ZA ARHEOLOŠKA ISKOPAVANjA