Daily Archives: 20. maj 2015.


MODERNIZACIJA KOMORSKOG SISTEMA

Sa ciljem da učestvuje u zajedničkim naporima i aktivnostima na jačanju i poboljšanju ekonomskih prilika u zemlji, a u nameri da time pomogne da se privredni subjekti sa prostora Srema detaljnije informišu o mogućnostima, ulozi i značaju komorskog sistema za razvoj privrede i poboljšanje ekonomske situacije u Srbiji, Sremska privredna komora u saradnji sa Privrednom […]

MODERNIZACIJA KOMORSKOG SISTEMA