MODERNIZACIJA KOMORSKOG SISTEMA


Sa ciljem da učestvuje u zajedničkim naporima i aktivnostima na jačanju i poboljšanju ekonomskih prilika u zemlji, a u nameri da time pomogne da se privredni subjekti sa prostora Srema detaljnije informišu o mogućnostima, ulozi i značaju komorskog sistema za razvoj privrede i poboljšanje ekonomske situacije u Srbiji, Sremska privredna komora u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala je sastanak privrednika, predstavnika lokalnih samouprava i institucija Sremskog okruga na temu Modernizacija komorskog sistema.

Uz prethodni obilazak nekoliko privrednih preduzeća u Inđiji i Staroj Pazovi, skup je održan 20.05.2015. godine u prostorijama Sportskog centra FSS Stara Pazova.

Uz uvodno obraćanje predsednika Sremske privredne komore Đorđa Božića i pozdravnog obraćanja načelnika Sremskog upravnog okruga Ilije Milinovića, o modernizaciji komorskog sistema, govorio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

MODERNIZACIJA KOMORSKOG SISTEMA