МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМОРСКОГ СИСТЕМA


Са циљем да учествује у заједничким напорима и активностима на јачању и побољшању економских прилика у земљи, а у намери да тиме помогне да се привредни субјекти са простора Срема детаљније информишу о могућностима, улози и значају коморског система за развој привреде и побољшање економске ситуације у Србији, Сремска привредна комора у сарадњи са Привредном комором Србије, организовала је састанак привредника, представника локалних самоуправа и институција Сремског округа на тему Модернизација коморског система.

Уз претходни обилазак неколико привредних предузећа у Инђији и Старој Пазови, скуп је одржан 20.05.2015. године у просторијама Спортског центра ФСС Стара Пазова.

Уз уводно обраћање председника Сремске привредне коморе Ђорђа Божића и поздравног обраћања начелника Сремског управног округа Илије Милиновића, о модернизацији коморског система, говорио је председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж.

MODERNIZACIJA KOMORSKOG SISTEMA