ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА XIII СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОДРЖАНЕ 29.05.2015.ГОДИНЕ


Седници Савета присуствовали су др Дубравка Ковачевић – Суботички председник Општине Пећинци, Божидар Иванић заменик председника Општине Ириг, Томислав Јанковић заменик градоначелника града Сремска Митровица, Сузана Илић начелник за привреду Општинске управе Стара Пазова, Ивана Бојанић – стручни сарадник за економски развој Општине Рума, Драган Косановић – стручни сарадник за сложене послове економског развоја Општине Рума, Снежана Гагић начелник одељења за друштвене делатности Општине Пећинци, Слободанка Марић – шеф службе за привреду Општине Ириг, Бранко Грујић – представник Општине Ириг, Милош Мркшић – координатор канцеларије за младе Општине Шид, Вујадин Васић – шеф канцеларије за локални и економски развој Општине Шид.

Седници савета присуствовали су и представници за GIZ-а за Србију – YES пројекат Ивана Радић administrative manager, Марија Радовановићsenior project manager, као и представници Сремске привредне коморе Стана Јевић – секретар одбора за привреду и представници НСЗ Радмила Јадрански – директор филијале Сремска Митровица и Ивана Милановић – Томашевић саветник за планирање каријере НСЗ филијала Сремска Митровица.

Начелник Округа поздравио је присутне и предложио следећи

Д н е в н и р е д

  1. Представљање Немачке организације за међународну сарадњу – GIZ и пројекта „Подршка младима у повећању изгледа за запошљавање“.

  2. Припрема услова за спровођење Програма и одабир локације у којој ће се пројекат реализовати.

  3. Разно.

Тачка 1.

Госпођа Ивана Радић представница GIZ–а за Србију, административни менаџер упознала је присутне да Немачка организација за међународну сарадњу од 01.Јула 2015. године по налогу Немачке Владе и Министарства за економски развој и сарадњу (БМЗ) започиње спровођење пројекта који се односи на подршку младима у повећању изгледа за запошљавање. Овај пројекат је наставак досадашње успешне сарадње GIZ-а са Министарством омладине и спорта, Министарством рада, запошљавања, борачких и социјалних питања и Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Циљ пројекта је унапређење услова за запошљавање младих у складу са приоритетним циљем Владе Републике Србије. Циљна група су особе од 15 до 35 година а акценат је на сету обука младих и шеми подршке младим предузетницима.

Илија Милиновић, начелник Сремског управног округа: Након излагања представнице GIZ-а замолио бих Стану Јевић представника Сремске привредне коморе да нам у кратким цртама представи потенцијал Сремског округа са аспекта Привредне коморе.

Стана Јевић, секретар Одбора за привреду: Главна одлика Сремског округа је плодна равница и воћарство и виноградарство по ободима Фрушке Горе. Сремски округ има добар хидроенергетски потенцијал и предност у чињеници да су све врсте саобраћаја заступљене на подручју округа. Округ је изузетно богат и термалним водама, с тим што смо мишљења да су набројани потенцијали недовољно искоришћени.

У Срему је запослено укупно 62.000 особа. Велики потенцијал али мало коришћен је туризам, ловишта Моровић и Каракуша, Обедска бара и бара Засавица, Термал у Врднику, Сирмиум. Сремска Митровица спада у ред најстаријих градова Европе. Добар геостратешки положај Срема резултирао је и повећаним бројем страних инвестиција. У Срему постоји 20 средњих школа и 2 школе за ученике са сметњама у развоју.

Радмила Јадрански, представник НСЗ, директор филијале Сремска Митровица: У Сремском округу је 26.800 незапослених лица. Од укупног броја незапослених 9.000 је младих. Највећи број незапослених је у Сремској Митровици 7.420, затим следе Рума, Инђија итд. Највећи број незапослених је са средњом стручном спремом а 1.500 незапослених лица је са високом стручном спремом. Не сме се занемарити чињеница да је структура привреде на подручју Срема потпуно измењена. НСЗ покушава да утврди потребе послодаваца како би могли утицати на уписну политику. Послодавци веома тешко планирају кадрове нарочито за период од 5 година, а присутне су тешкоће када је у питању период од 1 године. Послодавци најчешће траже знање страног језика и то немачког, енглеског и италијанског и за лица са средњом стручном спремом.

НСЗ одржава разне врсте обука како би се удовољило захтевима послодаваца, а постоје и програми самозапошљавања и обуке за развој предузетништва. По подацима НСЗ за запошљавање незапосленост на подручју Сремског округа је 28%.

Ивана Милановић – Томашевић, саветник за планирање каријере у НСЗ: НСЗ спроводи програм професионалне оријентације како за ученике тако и за родитеље и са задовољством могу рећи да је сарадња са школама изузетно добра и квалитетна. Врши се психолошко оснаживање младих како би се удовољило све захтевнијем тржишту рада. Професионална оријентација мора бити систематска и континуирана и активности НСЗ усмерене су у том правцу.

Божидар Иванић, заменик председника Општине Ириг: Општина Ириг је најмања и најнеразвијенија Општина Сремског округа. Ириг има највећу стопу незапослености која износи 51%. Сматрам да је оваква ситуација последица тога што се Општина Ириг определила за развој пољопривреде и туризма. У пољопривреди је због примене све веће механизације изузетно слабо запошљавање, а туризам је још увек недовољно искоришћен потенцијал.

Милош Мркшић, координатор канцеларије за младе Општине Шид: Општина Шид је Општина са великим потенцијалом, али нажалост неискоришћеним. Ова Општина има седам граничних прелаза и 19 насељених места. У Шиду је некада изузетно била развијена месна индустрија, која је када је пропала проузроковала велике проблеме тј. резултирала са великим бројем незапослених све доби и младих и старијих људи. Тренутно је на територији Оптшине Шид најразвијеније виноградарство и воћарство. У току је припрема индустријске зоне, али оно што бих ја истакао као велики проблем је одлазак младих људи из малих средина као што су Шид и Ириг.

Драган Косановић, представник Општине Рума: У Општини Рума се спроводи један пројекат GIZ-а и то у Основној школи „Вељко Дугошевић“. У Руми се у последње време веома добро развија индустрија, а што за последицу има и много инвестиција. У току је пилот пројекат са Финском у области образовања.

Дубравка Ковачевић-Суботички, председник Општине Пећинци: У Општини Пећинци у току је пројекат са GIZ-ом и Бошом. Општина Пећинци има укупно 1.070 незапослених лица и мишљења сам да добар део од укупног броја незапослених не жели ни да нађе посао. Забрињавајући је број младих који одлазе не само из Општине Пећинци него из Србије.

Сузана Илић, начелник за привреду ОУ Стара Пазова: Општина Стара Пазова налази се у првој групи развијености. Канцеларија за младе Општине Стара Пазова има изузетно квалитетну сарадњу са GIZ-ом , са НСЗ, са Саветом за запошљавање, Привредним саветом итд. Захваљујући изузетно развијеном привредном предузетништву, Општина Стара Пазова, налази се у првој групи развијености.

Томислав Јанковић, заменик градоначелника Града Сремска Митровица: Изразио бих велико задовољство због организовања овог састанка и сматрам да пре свега, сву пажњу треба усмерити на мотивацију младих људи када је реч о запошљавању . Сматрам да један одређени број младих нема ни жеље ни мотива да било шта ради. Треба мењати свест младих и неопходна је промена система образовања.

Тачка 2.

Ивана Радић, административни менаџер GIZ-а: У току је припрема услова за спровођење програма и одабир локације на којој ће се пројекат реализовати. До сада је спроведено истраживање које је пре свега третирало број младих у окрузима Србије, број незапослених младих особа и потенцијал за запошљавање у округу. Издвојило се 6 округа и то су окрузи са седиштем у Нишу, Крагујевцу, Лесковцу, Краљеву, Панчеву и Сремској Митровици. Национална служба за запошљавање је свакако природни партнер GIZ-а.

Циљ овог састанка је избор партнера и брзи резултати. Повратну информацију од стране GIZ-а имаћете у року од неколико дана.

Радмила Јадрански, НСЗ директор филијале Сремска Митровица: Сматрам да су највећи проблем кадрови, односно велики број лица која немају ни основну школу. НСЗ филијала Сремска Митровица на подручју Сремског округа спроводи програм школовања лица без основне школе.

Снежана Гагић, начелник одељења за друштвене делатности Општине Пећинци: Желим само да напоменем да цео округ учествује у пројекту са Финском по питању образовања и желим да додам да сам мишљења да нашем систему образовања недостаје пракса јер је акценат на теорији. Желим такође да похвалим овај састанак и напоменем да кластери завређују пажњу.

Илија Милиновић, начелник округа: Закључио бих овај састанак уз напомену да на основу свега што се овом приликом чуло треба размислити о реализацији пројекта GIZ-а. Нема сигурног рецепта за активности и мере које би младим људима обезбедиле мотив и запослење. GIZ ће одлучивати на основу чињеница, а о избору локације на којој ће се пројекат спроводити и реализовти бићете обавештени.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA XIII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA ODRŽANE 29.05.2015.GODINE

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде