IZVOD IZ ZAPISNIKA SA XIII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA ODRŽANE 29.05.2015.GODINE


Sednici Saveta prisustvovali su dr Dubravka Kovačević – Subotički predsednik Opštine Pećinci, Božidar Ivanić zamenik predsednika Opštine Irig, Tomislav Janković zamenik gradonačelnika grada Sremska Mitrovica, Suzana Ilić načelnik za privredu Opštinske uprave Stara Pazova, Ivana Bojanić – stručni saradnik za ekonomski razvoj Opštine Ruma, Dragan Kosanović – stručni saradnik za složene poslove ekonomskog razvoja Opštine Ruma, Snežana Gagić načelnik odeljenja za društvene delatnosti Opštine Pećinci, Slobodanka Marić – šef službe za privredu Opštine Irig, Branko Grujić – predstavnik Opštine Irig, Miloš Mrkšić – koordinator kancelarije za mlade Opštine Šid, Vujadin Vasić – šef kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj Opštine Šid.

Sednici saveta prisustvovali su i predstavnici za GIZ-a za Srbiju – YES projekat Ivana Radić administrative manager, Marija Radovanovićsenior project manager, kao i predstavnici Sremske privredne komore Stana Jević – sekretar odbora za privredu i predstavnici NSZ Radmila Jadranski – direktor filijale Sremska Mitrovica i Ivana Milanović – Tomašević savetnik za planiranje karijere NSZ filijala Sremska Mitrovica.

Načelnik Okruga pozdravio je prisutne i predložio sledeći

D n e v n i r e d

  1. Predstavljanje Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i projekta „Podrška mladima u povećanju izgleda za zapošljavanje“.

  2. Priprema uslova za sprovođenje Programa i odabir lokacije u kojoj će se projekat realizovati.

  3. Razno.

Tačka 1.

Gospođa Ivana Radić predstavnica GIZ–a za Srbiju, administrativni menadžer upoznala je prisutne da Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju od 01.Jula 2015. godine po nalogu Nemačke Vlade i Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) započinje sprovođenje projekta koji se odnosi na podršku mladima u povećanju izgleda za zapošljavanje. Ovaj projekat je nastavak dosadašnje uspešne saradnje GIZ-a sa Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj projekta je unapređenje uslova za zapošljavanje mladih u skladu sa prioritetnim ciljem Vlade Republike Srbije. Ciljna grupa su osobe od 15 do 35 godina a akcenat je na setu obuka mladih i šemi podrške mladim preduzetnicima.

Ilija Milinović, načelnik Sremskog upravnog okruga: Nakon izlaganja predstavnice GIZ-a zamolio bih Stanu Jević predstavnika Sremske privredne komore da nam u kratkim crtama predstavi potencijal Sremskog okruga sa aspekta Privredne komore.

Stana Jević, sekretar Odbora za privredu: Glavna odlika Sremskog okruga je plodna ravnica i voćarstvo i vinogradarstvo po obodima Fruške Gore. Sremski okrug ima dobar hidroenergetski potencijal i prednost u činjenici da su sve vrste saobraćaja zastupljene na području okruga. Okrug je izuzetno bogat i termalnim vodama, s tim što smo mišljenja da su nabrojani potencijali nedovoljno iskorišćeni.

U Sremu je zaposleno ukupno 62.000 osoba. Veliki potencijal ali malo korišćen je turizam, lovišta Morović i Karakuša, Obedska bara i bara Zasavica, Termal u Vrdniku, Sirmium. Sremska Mitrovica spada u red najstarijih gradova Evrope. Dobar geostrateški položaj Srema rezultirao je i povećanim brojem stranih investicija. U Sremu postoji 20 srednjih škola i 2 škole za učenike sa smetnjama u razvoju.

Radmila Jadranski, predstavnik NSZ, direktor filijale Sremska Mitrovica: U Sremskom okrugu je 26.800 nezaposlenih lica. Od ukupnog broja nezaposlenih 9.000 je mladih. Najveći broj nezaposlenih je u Sremskoj Mitrovici 7.420, zatim slede Ruma, Inđija itd. Najveći broj nezaposlenih je sa srednjom stručnom spremom a 1.500 nezaposlenih lica je sa visokom stručnom spremom. Ne sme se zanemariti činjenica da je struktura privrede na području Srema potpuno izmenjena. NSZ pokušava da utvrdi potrebe poslodavaca kako bi mogli uticati na upisnu politiku. Poslodavci veoma teško planiraju kadrove naročito za period od 5 godina, a prisutne su teškoće kada je u pitanju period od 1 godine. Poslodavci najčešće traže znanje stranog jezika i to nemačkog, engleskog i italijanskog i za lica sa srednjom stručnom spremom.

NSZ održava razne vrste obuka kako bi se udovoljilo zahtevima poslodavaca, a postoje i programi samozapošljavanja i obuke za razvoj preduzetništva. Po podacima NSZ za zapošljavanje nezaposlenost na području Sremskog okruga je 28%.

Ivana Milanović – Tomašević, savetnik za planiranje karijere u NSZ: NSZ sprovodi program profesionalne orijentacije kako za učenike tako i za roditelje i sa zadovoljstvom mogu reći da je saradnja sa školama izuzetno dobra i kvalitetna. Vrši se psihološko osnaživanje mladih kako bi se udovoljilo sve zahtevnijem tržištu rada. Profesionalna orijentacija mora biti sistematska i kontinuirana i aktivnosti NSZ usmerene su u tom pravcu.

Božidar Ivanić, zamenik predsednika Opštine Irig: Opština Irig je najmanja i najnerazvijenija Opština Sremskog okruga. Irig ima najveću stopu nezaposlenosti koja iznosi 51%. Smatram da je ovakva situacija posledica toga što se Opština Irig opredelila za razvoj poljoprivrede i turizma. U poljoprivredi je zbog primene sve veće mehanizacije izuzetno slabo zapošljavanje, a turizam je još uvek nedovoljno iskorišćen potencijal.

Miloš Mrkšić, koordinator kancelarije za mlade Opštine Šid: Opština Šid je Opština sa velikim potencijalom, ali nažalost neiskorišćenim. Ova Opština ima sedam graničnih prelaza i 19 naseljenih mesta. U Šidu je nekada izuzetno bila razvijena mesna industrija, koja je kada je propala prouzrokovala velike probleme tj. rezultirala sa velikim brojem nezaposlenih sve dobi i mladih i starijih ljudi. Trenutno je na teritoriji Optšine Šid najrazvijenije vinogradarstvo i voćarstvo. U toku je priprema industrijske zone, ali ono što bih ja istakao kao veliki problem je odlazak mladih ljudi iz malih sredina kao što su Šid i Irig.

Dragan Kosanović, predstavnik Opštine Ruma: U Opštini Ruma se sprovodi jedan projekat GIZ-a i to u Osnovnoj školi „Veljko Dugošević“. U Rumi se u poslednje vreme veoma dobro razvija industrija, a što za posledicu ima i mnogo investicija. U toku je pilot projekat sa Finskom u oblasti obrazovanja.

Dubravka Kovačević-Subotički, predsednik Opštine Pećinci: U Opštini Pećinci u toku je projekat sa GIZ-om i Bošom. Opština Pećinci ima ukupno 1.070 nezaposlenih lica i mišljenja sam da dobar deo od ukupnog broja nezaposlenih ne želi ni da nađe posao. Zabrinjavajući je broj mladih koji odlaze ne samo iz Opštine Pećinci nego iz Srbije.

Suzana Ilić, načelnik za privredu OU Stara Pazova: Opština Stara Pazova nalazi se u prvoj grupi razvijenosti. Kancelarija za mlade Opštine Stara Pazova ima izuzetno kvalitetnu saradnju sa GIZ-om , sa NSZ, sa Savetom za zapošljavanje, Privrednim savetom itd. Zahvaljujući izuzetno razvijenom privrednom preduzetništvu, Opština Stara Pazova, nalazi se u prvoj grupi razvijenosti.

Tomislav Janković, zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica: Izrazio bih veliko zadovoljstvo zbog organizovanja ovog sastanka i smatram da pre svega, svu pažnju treba usmeriti na motivaciju mladih ljudi kada je reč o zapošljavanju . Smatram da jedan određeni broj mladih nema ni želje ni motiva da bilo šta radi. Treba menjati svest mladih i neophodna je promena sistema obrazovanja.

Tačka 2.

Ivana Radić, administrativni menadžer GIZ-a: U toku je priprema uslova za sprovođenje programa i odabir lokacije na kojoj će se projekat realizovati. Do sada je sprovedeno istraživanje koje je pre svega tretiralo broj mladih u okruzima Srbije, broj nezaposlenih mladih osoba i potencijal za zapošljavanje u okrugu. Izdvojilo se 6 okruga i to su okruzi sa sedištem u Nišu, Kragujevcu, Leskovcu, Kraljevu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici. Nacionalna služba za zapošljavanje je svakako prirodni partner GIZ-a.

Cilj ovog sastanka je izbor partnera i brzi rezultati. Povratnu informaciju od strane GIZ-a imaćete u roku od nekoliko dana.

Radmila Jadranski, NSZ direktor filijale Sremska Mitrovica: Smatram da su najveći problem kadrovi, odnosno veliki broj lica koja nemaju ni osnovnu školu. NSZ filijala Sremska Mitrovica na području Sremskog okruga sprovodi program školovanja lica bez osnovne škole.

Snežana Gagić, načelnik odeljenja za društvene delatnosti Opštine Pećinci: Želim samo da napomenem da ceo okrug učestvuje u projektu sa Finskom po pitanju obrazovanja i želim da dodam da sam mišljenja da našem sistemu obrazovanja nedostaje praksa jer je akcenat na teoriji. Želim takođe da pohvalim ovaj sastanak i napomenem da klasteri zavređuju pažnju.

Ilija Milinović, načelnik okruga: Zaključio bih ovaj sastanak uz napomenu da na osnovu svega što se ovom prilikom čulo treba razmisliti o realizaciji projekta GIZ-a. Nema sigurnog recepta za aktivnosti i mere koje bi mladim ljudima obezbedile motiv i zaposlenje. GIZ će odlučivati na osnovu činjenica, a o izboru lokacije na kojoj će se projekat sprovoditi i realizovti bićete obavešteni.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA XIII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA ODRŽANE 29.05.2015.GODINE

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde