Daily Archives: 7. jul 2015.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07.07.2015. GODINE

  Sa III redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije Sremskog upravnog okruga, održane 07.07.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali Sremskog upravnog okruga Sremska Mitrovica ul. Svetog Dimitrija br.8.   Sednici po pozivu prisustvuju sledeći članovi štaba:   Stevan Pejić – načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik Okružnog štaba […]


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 07.07.2015. GODINE

07 jula 2015. godine, održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga. Načelnik veterinarske inspekcije za Srem, Emina Milakara posebno je istakla da su u prethodnom periodu obavljali poslove vezane za izvoz mesa za Rusiju, kao i za izvoz stočne hrane. Vršeno je uzorkovanje u poslastičarnicama u Sremskoj Mitrovici, Šidu i Inđiji, sa nalogom odgovarajućih mera. Po […]