ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 07.07.2015. ГОДИНЕ


07 јула 2015. године, одржан је колегијум Сремског управног округа. Начелник ветеринарске инспекције за Срем, Емина Милакара посебно је истакла да су у претходном периоду обављали послове везане за извоз меса за Русију, као и за извоз сточне хране. Вршено је узорковање у посластичарницама у Сремској Митровици, Шиду и Инђији, са налогом одговарајућих мера.

По речима Марије Новаковић начелнице Водне инспекције, радили су по налозима контроле експлоатације шљунка из корита, као и контроле водних аката и загађивача. Уочен је велики број пријава, које се углавном односе на загађење и на затрпавање канала. На терен се излазило у Руми и Старој Пазови због повећаног нивоа подземних вода.

Од стране начелника републичке туристичке инспекције Радославе Рончевић, посебно је истакнута акцијска контрола у Бањи Врдник, током јуна месеца и то смештаја у домаћој радиности, Специјалној болници „Термал“ и хотела „Аквапремијер“. Од стране девет туристичких инспектора, извршено је укупно 32 контроле.

Републички управни инспектор Горан Јовелић, завршио је редован надзор локалних самоуправа у Срему. У току је израда записника и доношење решења по извршеним контролама.

Републички фитосанитарни инспектор Биљана Смиљанић, је истакла да је у контролама ГМО соје на подручју Срема идентификовано више парцела са ГМО сојом. Такође, у току је мониторинг за пестициде и провера коришћења постицајних средстава.

Током јуна месеца по налозима Сектора и пријавама странака, Тржишна инспекција је извршила 72 контроле. Поднето је 23 захтева за покретање прекршајног поступка. У контролама примене Закона о заштити потрошача, донето је 14 решења о отклањању недостатака и поднето 14 пријава.

Инспекција рада обављала је инспекцијске надзоре у областима радних односа,безбедности здравља на раду, интегрисане инспекцијске надзоре, као и надзоре над применом Закона о заштити становништва од изложености дуванског дима, Закона о штрајку, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о равноправности полова и Закона о волонтирању. Посебно се посвећује пажња у надзорима поводом тешких повреда на раду, а којих је од почетка године до сада било 14. На срећу, све повреде су биле без смртних последица. Инспекција рада радила је у две смене и суботом, били су и у испомоћи у Новом Саду, Београду, Смедереву и Суботици.

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде