IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 07.07.2015. GODINE


07 jula 2015. godine, održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga. Načelnik veterinarske inspekcije za Srem, Emina Milakara posebno je istakla da su u prethodnom periodu obavljali poslove vezane za izvoz mesa za Rusiju, kao i za izvoz stočne hrane. Vršeno je uzorkovanje u poslastičarnicama u Sremskoj Mitrovici, Šidu i Inđiji, sa nalogom odgovarajućih mera.

Po rečima Marije Novaković načelnice Vodne inspekcije, radili su po nalozima kontrole eksploatacije šljunka iz korita, kao i kontrole vodnih akata i zagađivača. Uočen je veliki broj prijava, koje se uglavnom odnose na zagađenje i na zatrpavanje kanala. Na teren se izlazilo u Rumi i Staroj Pazovi zbog povećanog nivoa podzemnih voda.

Od strane načelnika republičke turističke inspekcije Radoslave Rončević, posebno je istaknuta akcijska kontrola u Banji Vrdnik, tokom juna meseca i to smeštaja u domaćoj radinosti, Specijalnoj bolnici „Termal“ i hotela „Akvapremijer“. Od strane devet turističkih inspektora, izvršeno je ukupno 32 kontrole.

Republički upravni inspektor Goran Jovelić, završio je redovan nadzor lokalnih samouprava u Sremu. U toku je izrada zapisnika i donošenje rešenja po izvršenim kontrolama.

Republički fitosanitarni inspektor Biljana Smiljanić, je istakla da je u kontrolama GMO soje na području Srema identifikovano više parcela sa GMO sojom. Takođe, u toku je monitoring za pesticide i provera korišćenja posticajnih sredstava.

Tokom juna meseca po nalozima Sektora i prijavama stranaka, Tržišna inspekcija je izvršila 72 kontrole. Podneto je 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U kontrolama primene Zakona o zaštiti potrošača, doneto je 14 rešenja o otklanjanju nedostataka i podneto 14 prijava.

Inspekcija rada obavljala je inspekcijske nadzore u oblastima radnih odnosa,bezbednosti zdravlja na radu, integrisane inspekcijske nadzore, kao i nadzore nad primenom Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskog dima, Zakona o štrajku, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o ravnopravnosti polova i Zakona o volontiranju. Posebno se posvećuje pažnja u nadzorima povodom teških povreda na radu, a kojih je od početka godine do sada bilo 14. Na sreću, sve povrede su bile bez smrtnih posledica. Inspekcija rada radila je u dve smene i subotom, bili su i u ispomoći u Novom Sadu, Beogradu, Smederevu i Subotici.

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde