ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД 07.07.2015. ГОДИНЕ


 

Са III редовне седнице Окружног штаба за ванредне ситуације Сремског управног округа, одржане 07.07.2015. године, са почетком у 12,00 часова, у сали Сремског управног округа Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр.8.

 

Седници по позиву присуствују следећи чланови штаба:

 

 1. Стеван Пејић – начелник Одељења за ВС у Сремској Митровици и начелник Окружног штаба за ВС,
 2. Предраг Владисављевић – шеф Одсека за УР и ЦЗ – члан Штаба за оперативне послове,
 3. Татјана Jованчевић – Секретар Организације црвеног крста „Сремска Митровица“ и члан Окружног штаба,
 4. Мирјана Вашут – Самостални стручни сарадник за послове просторног планирања у Дирекцији за изградњу Града Сремска Митровица и члан Окружног штаба ВС,
 5. Др Нада Зец – Петковић – директор Завода за јавно здравље Сремска Митровица, члан ОкШВС
 6. Бранислав Петаковић – директор ГП „Путеви“ Сремска Митровица – члан штаба за спасавање из рушевина,
 7. Др Мирослав Кендришић директор Опште болнице у Сремској Митровици члан штаба за медицинску помоћ и епидемиолошку заштиту,
 8. Љуба Јакшић – директор ВП „Регулације“ Сремска Митровица – члан Штаба за заштиту и спасавање од поплава, леда, несрећа на води и под водом и клизишта,
 9. Живослав Ивковић – Командант батаљона за ватрогасно-спасавање у Ср. Митровици, члан ОкШВС,
 10. Стеван Кекић – заставник Војска Србије ВП 1415 Сремска Митровица, члан ОкШВС,
 11. Јован Добрић – технички директор ЈКП „Топлификације“ Сремска Митровиц, члан ОкШВС,
 12. Дубравка Ковачевић – Суботички – председник Општине Пећинци,
 13. Никола Васић – председник Општине Шид,
 14. Бранислав Мауковић – председник Скупштине општине Шид
 15. Томислав Јанковић – заменик градоначелника града Сремска Митровица,
 16. Марија Стојчевић – заменик председника Општине Рума,
 17. Милан Бодирожа – заменик председника Општине Инђија,
 18. Божидар Иванић – заменик председника Општине Ириг,
 19. Драгана Стојановић – начелник одељења за пољопривреду, водопривреду и шум. Општина Стара Пазова,
 20. Славко Дубљевић – директор ВП „Сава“ Сремска Митровица,
 21. Божидар Белош – руководилац одбране од поплава ЈКП „ВодеВојводине“ Нови Сад,
 22. Зоран Јовановић – заменик директора ЈП Дирекције за изградњу Града Сремска Митровица,
 23. Весна Владисаљевић – технички директор ЈКП „Водовод“ Ср. Митровица,
 24. Владимир Лукјаченко – рук. техн. контроле ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица,

Седници Окружног штаба присуствовала је:

Мира Николић – руководилац радарског центра Фрушка Гора,

 

Седницу Штаба за ванредне ситуације отворио је и присутне поздравио Стеван Пејић начелник Одељења за ВС у Сремској Митровици.

Захвалио се на одзиву и упознао присутне са дневним редом, након чега је исти једногласно усвојен.

Стеван Пејић начелник одељења за ВС у Сремској Митровици у уводној напомени упознао је присутне са неопходношћу анализирања спремности локалних самоуправа Сремског округа у погледу стања у Јавно Комуналним системима за водоснабдевање и припремљености локалних самоуправа за ситуације поремећеног водоснабдевања односно несташице воде. Из тих разлога поред чланова штаба, као известиоци на седницу штаба позвани су команданти ШВС или њихови заменици који ће у најкраћим цртама са акцентима на могућим евентуалним проблемима у водоснабдевању информисати ОкШВС за Срем. Седници лично присуствују и известиоци по овом питању биће председница општине Пећинци Дубравка Ковачевић – Суботички и председник општине Шид Никола Васић, а из Сремске Митровице, Руме, Инђије, Старе Пазове и Ирига извештај ће поднети заменици команданата штабова за ВС.

 

Тачка 1.

 

Дубравка Ковачевић – Суботички – председник Општине Пећинци:

У случају поремећаја водоснабдевања, несташице воде за пиће у Општини Пећинци неће бити проблема, иако општина нема цистерни али постоји довољна количина флаширане воде. Центар за Социјални рад задужен је за обезбеђивање воде у случају несташице за стара и угрожена лица.

Никола Васић – председник Општине Шид:

У Општини Шид водоснабдевање је стабилно и поред тога што 5 насељених места ове општине може доћи у проблем са несташицом воде. Избушени су бунари у Соту, Привиној Глави и Моловину. У насељеним местима постоје артершки бунари, а у случају несташице воде цистерна се позајмљује из Руме. Све остало по питању водоснабдевања је у реду.

Томислав Јанковић – заменик градоначелника град Сремска Митровица:

Водоснабдевање је редовно и стабилно, недавно је упућен апел да се избегава ненаменско трошење воде. Вода се контролише свакодневно. Брдско планинска места имају воде, а несташице могу бити само пар сати уколико дође до поремећаја. Обезбеђене су и залихе флаширане воде, а на подручју Општине Сремска Митровица постоји 64 артершка бунара од чега је 20 артершких бунара само у Сремској Митровици.

Марија Стојчевић – заменик председника општине Рума:

Општина Рума за сада није имала никаквих проблема по питању редовног водоснабдевања. Што се тиче алтернативног снабдевања у случају несташице обезбеђене су цистерне.

Божидар Иванић – заменик председника Општине Ириг:

Општина Ириг нема проблема са снабдевањем водом. Локална самоуправа спремна је за случај отежано снабдевање јер су обезбеђене цистерне а Јазак је обезбедио довољне количине флаширане воде у случају проблема.

Милан Бодирожа – заменик председника Општине Инђија:

02.07. 2015. године, одржан је штаб за ванредне ситуације и за сада у Општини Инђија нема проблема са снабдевањем воде. Могуће су ноћне рестрикције на неколико сати. Алтернативни извори водоснабдевања су спремни, припремљене су цистерне. За случај несташице дефинисани су приоритети снабдевања.

Драгана Стојановић – начелник одељења за пољопривреду, водопривреду и шум. Општина Стара Пазова:

Општина Стара Пазова нема проблема у водоснабдевању. За случај поремећаја тражене су цистерне од Београда али нису добијене. Уколико би дошло до несташице воде или поремећаја у водоснабдевању Стара Пазова ће се повезати на Београд.

Предраг Владисављевић – шеф Одсека за УР и ЦЗ – члан Штаба за оперативне послове:

Желим да се захвалим свим локалним самоуправама што се Сектору за ВС благовремено проследиле све тражене податке. Молим вас да одржите штабове за ВС у свим локалним самоуправама, извршите анализу ситуације и донесете закључке по којима ће се у случају несташице воде и поремећаја водоснабдевања поступати.

Стеван Пејић начелник Одељења за ВС у Сремској Митровици и начелник Окружног штаба за ВС:

Ватрогасна служба стоји вам на располагању у случају угрожености и учиниће све да пружи помоћ уколико то буде потребно тј. уколико дође до несташице воде или поремећаја у водоснабдевању.

 

Након излагања, донет је

 

З А К Љ У Ч А К

 

Прихватају се информације локалних самоуправа Сремског округа о стању у ЈК системима за водоснабдевање и спремности јединица локалних самоуправа у случају поремећаја водоснабдевања, односно евентуалне несташице воде за пиће и констатује се да су локалне самоуправе предузеле све неопходне мере и активности у циљу остваривања квалитетног и непрекидног водоснабдевања становништва и привреде.

 

 

Препорука:

Наставити активности у оквиру редовних делатности ЈКП за водоснабдевање локалних самоуправа Сремског округа у циљу наставка квалитетног водоснабдевања становништва и привреде, са нагласком на обезбеђењу потребних количина квалитетне воде, посебно у условима повећане потрошње.

 

Тачка 2.

 

Мира Николић – руководилац радарског центра Фрушка Гора:

РХМЗ због недостатка средстава за ангажовање стрелаца из оправданих разлога касни са припремама за сезону 2015. године, око 15 дана. У материјалу који сте уз позив добили могли сте да видите пресек стања. На подручју Сремског округа планирано је 72 станице. Тренутно их је 52 због мале надокнаде за стрелце. У јуну месецу донет је Закон о одбрани од града и Сектор одбране од града овим Законом враћен је у састав РХМЗ. Сматрам да ће 2016. године почети по дефинисаном пропису и по дефинисаној финансијској ситуацији. На подручју Сремског округа још нису купљене ракете с тим што су Сремска Митровица и Шид у процедури куповине. Радар на Фрушкој Гори не ради и основна средства су прилично девастирана те то такође представља тешкоћу. Желим да на овој седници апелујем на све локалне самоуправе да се максимално ангажују за што боље функционисање противградне заштите.

 

Након излагања, донет је

 

З А К Љ У Ч А К

 

Прихвата се информација о реализованим припремама за сезону 2015. године и оперативном стању против градног система на територији Сремског округа, добијена од стране Радарског центра „Фрушка Гора“.

 

Препорука:

 1. Локалне самоуправе Сремског округа (1-7) у сарадњи са Радарским центром „Фрушка Гора“, што хитније да сагледају приоритетне потребе противградног система на територији Срема (потребе за противградним ракетама (ПГР), батеријама за средства везе, уређењем противградних станица (ПГС) и сл.) и у складу са својим материјалним могућностима, поштујући прописане процедуре, пруже одговарајућу помоћ систему одбране од града, на територији Срема, у складу са чланом 9. Закона о одбрани од града („Сл. гласник РС“, број 54/2015 од 19.06.2015. године).
 2. У циљу повећања безбедности објеката, спречавања отуђивања или уништавања имовине система противградне заштите, односно противградних станица (ПГС), неопходно је, да надлежни органи локалних самоуправа Сремског округа (1-7), размотре могућности повећаног ангажовања и учесталог надзора пољочуварских служби као и служби комуналне полиције.

 

 

 
Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде