IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07.07.2015. GODINE


 

Sa III redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije Sremskog upravnog okruga, održane 07.07.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali Sremskog upravnog okruga Sremska Mitrovica ul. Svetog Dimitrija br.8.

 

Sednici po pozivu prisustvuju sledeći članovi štaba:

 

 1. Stevan Pejić – načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik Okružnog štaba za VS,
 2. Predrag Vladisavljević – šef Odseka za UR i CZ – član Štaba za operativne poslove,
 3. Tatjana Jovančević – Sekretar Organizacije crvenog krsta „Sremska Mitrovica“ i član Okružnog štaba,
 4. Mirjana Vašut – Samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja u Direkciji za izgradnju Grada Sremska Mitrovica i član Okružnog štaba VS,
 5. Dr Nada Zec – Petković – direktor Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, član OkŠVS
 6. Branislav Petaković – direktor GP „Putevi“ Sremska Mitrovica – član štaba za spasavanje iz ruševina,
 7. Dr Miroslav Kendrišić direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici član štaba za medicinsku pomoć i epidemiološku zaštitu,
 8. Ljuba Jakšić – direktor VP „Regulacije“ Sremska Mitrovica – član Štaba za zaštitu i spasavanje od poplava, leda, nesreća na vodi i pod vodom i klizišta,
 9. Živoslav Ivković – Komandant bataljona za vatrogasno-spasavanje u Sr. Mitrovici, član OkŠVS,
 10. Stevan Kekić – zastavnik Vojska Srbije VP 1415 Sremska Mitrovica, član OkŠVS,
 11. Jovan Dobrić – tehnički direktor JKP „Toplifikacije“ Sremska Mitrovic, član OkŠVS,
 12. Dubravka Kovačević – Subotički – predsednik Opštine Pećinci,
 13. Nikola Vasić – predsednik Opštine Šid,
 14. Branislav Mauković – predsednik Skupštine opštine Šid
 15. Tomislav Janković – zamenik gradonačelnika grada Sremska Mitrovica,
 16. Marija Stojčević – zamenik predsednika Opštine Ruma,
 17. Milan Bodiroža – zamenik predsednika Opštine Inđija,
 18. Božidar Ivanić – zamenik predsednika Opštine Irig,
 19. Dragana Stojanović – načelnik odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šum. Opština Stara Pazova,
 20. Slavko Dubljević – direktor VP „Sava“ Sremska Mitrovica,
 21. Božidar Beloš – rukovodilac odbrane od poplava JKP „VodeVojvodine“ Novi Sad,
 22. Zoran Jovanović – zamenik direktora JP Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica,
 23. Vesna Vladisaljević – tehnički direktor JKP „Vodovod“ Sr. Mitrovica,
 24. Vladimir Lukjačenko – ruk. tehn. kontrole JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,

Sednici Okružnog štaba prisustvovala je:

Mira Nikolić – rukovodilac radarskog centra Fruška Gora,

 

Sednicu Štaba za vanredne situacije otvorio je i prisutne pozdravio Stevan Pejić načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici.

Zahvalio se na odzivu i upoznao prisutne sa dnevnim redom, nakon čega je isti jednoglasno usvojen.

Stevan Pejić načelnik odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici u uvodnoj napomeni upoznao je prisutne sa neophodnošću analiziranja spremnosti lokalnih samouprava Sremskog okruga u pogledu stanja u Javno Komunalnim sistemima za vodosnabdevanje i pripremljenosti lokalnih samouprava za situacije poremećenog vodosnabdevanja odnosno nestašice vode. Iz tih razloga pored članova štaba, kao izvestioci na sednicu štaba pozvani su komandanti ŠVS ili njihovi zamenici koji će u najkraćim crtama sa akcentima na mogućim eventualnim problemima u vodosnabdevanju informisati OkŠVS za Srem. Sednici lično prisustvuju i izvestioci po ovom pitanju biće predsednica opštine Pećinci Dubravka Kovačević – Subotički i predsednik opštine Šid Nikola Vasić, a iz Sremske Mitrovice, Rume, Inđije, Stare Pazove i Iriga izveštaj će podneti zamenici komandanata štabova za VS.

 

Tačka 1.

 

Dubravka Kovačević – Subotički – predsednik Opštine Pećinci:

U slučaju poremećaja vodosnabdevanja, nestašice vode za piće u Opštini Pećinci neće biti problema, iako opština nema cisterni ali postoji dovoljna količina flaširane vode. Centar za Socijalni rad zadužen je za obezbeđivanje vode u slučaju nestašice za stara i ugrožena lica.

Nikola Vasić – predsednik Opštine Šid:

U Opštini Šid vodosnabdevanje je stabilno i pored toga što 5 naseljenih mesta ove opštine može doći u problem sa nestašicom vode. Izbušeni su bunari u Sotu, Privinoj Glavi i Molovinu. U naseljenim mestima postoje arterški bunari, a u slučaju nestašice vode cisterna se pozajmljuje iz Rume. Sve ostalo po pitanju vodosnabdevanja je u redu.

Tomislav Janković – zamenik gradonačelnika grad Sremska Mitrovica:

Vodosnabdevanje je redovno i stabilno, nedavno je upućen apel da se izbegava nenamensko trošenje vode. Voda se kontroliše svakodnevno. Brdsko planinska mesta imaju vode, a nestašice mogu biti samo par sati ukoliko dođe do poremećaja. Obezbeđene su i zalihe flaširane vode, a na području Opštine Sremska Mitrovica postoji 64 arterška bunara od čega je 20 arterških bunara samo u Sremskoj Mitrovici.

Marija Stojčević – zamenik predsednika opštine Ruma:

Opština Ruma za sada nije imala nikakvih problema po pitanju redovnog vodosnabdevanja. Što se tiče alternativnog snabdevanja u slučaju nestašice obezbeđene su cisterne.

Božidar Ivanić – zamenik predsednika Opštine Irig:

Opština Irig nema problema sa snabdevanjem vodom. Lokalna samouprava spremna je za slučaj otežano snabdevanje jer su obezbeđene cisterne a Jazak je obezbedio dovoljne količine flaširane vode u slučaju problema.

Milan Bodiroža – zamenik predsednika Opštine Inđija:

02.07. 2015. godine, održan je štab za vanredne situacije i za sada u Opštini Inđija nema problema sa snabdevanjem vode. Moguće su noćne restrikcije na nekoliko sati. Alternativni izvori vodosnabdevanja su spremni, pripremljene su cisterne. Za slučaj nestašice definisani su prioriteti snabdevanja.

Dragana Stojanović – načelnik odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šum. Opština Stara Pazova:

Opština Stara Pazova nema problema u vodosnabdevanju. Za slučaj poremećaja tražene su cisterne od Beograda ali nisu dobijene. Ukoliko bi došlo do nestašice vode ili poremećaja u vodosnabdevanju Stara Pazova će se povezati na Beograd.

Predrag Vladisavljević – šef Odseka za UR i CZ – član Štaba za operativne poslove:

Želim da se zahvalim svim lokalnim samoupravama što se Sektoru za VS blagovremeno prosledile sve tražene podatke. Molim vas da održite štabove za VS u svim lokalnim samoupravama, izvršite analizu situacije i donesete zaključke po kojima će se u slučaju nestašice vode i poremećaja vodosnabdevanja postupati.

Stevan Pejić načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik Okružnog štaba za VS:

Vatrogasna služba stoji vam na raspolaganju u slučaju ugroženosti i učiniće sve da pruži pomoć ukoliko to bude potrebno tj. ukoliko dođe do nestašice vode ili poremećaja u vodosnabdevanju.

 

Nakon izlaganja, donet je

 

Z A K Lj U Č A K

 

Prihvataju se informacije lokalnih samouprava Sremskog okruga o stanju u JK sistemima za vodosnabdevanje i spremnosti jedinica lokalnih samouprava u slučaju poremećaja vodosnabdevanja, odnosno eventualne nestašice vode za piće i konstatuje se da su lokalne samouprave preduzele sve neophodne mere i aktivnosti u cilju ostvarivanja kvalitetnog i neprekidnog vodosnabdevanja stanovništva i privrede.

 

 

Preporuka:

Nastaviti aktivnosti u okviru redovnih delatnosti JKP za vodosnabdevanje lokalnih samouprava Sremskog okruga u cilju nastavka kvalitetnog vodosnabdevanja stanovništva i privrede, sa naglaskom na obezbeđenju potrebnih količina kvalitetne vode, posebno u uslovima povećane potrošnje.

 

Tačka 2.

 

Mira Nikolić – rukovodilac radarskog centra Fruška Gora:

RHMZ zbog nedostatka sredstava za angažovanje strelaca iz opravdanih razloga kasni sa pripremama za sezonu 2015. godine, oko 15 dana. U materijalu koji ste uz poziv dobili mogli ste da vidite presek stanja. Na području Sremskog okruga planirano je 72 stanice. Trenutno ih je 52 zbog male nadoknade za strelce. U junu mesecu donet je Zakon o odbrani od grada i Sektor odbrane od grada ovim Zakonom vraćen je u sastav RHMZ. Smatram da će 2016. godine početi po definisanom propisu i po definisanoj finansijskoj situaciji. Na području Sremskog okruga još nisu kupljene rakete s tim što su Sremska Mitrovica i Šid u proceduri kupovine. Radar na Fruškoj Gori ne radi i osnovna sredstva su prilično devastirana te to takođe predstavlja teškoću. Želim da na ovoj sednici apelujem na sve lokalne samouprave da se maksimalno angažuju za što bolje funkcionisanje protivgradne zaštite.

 

Nakon izlaganja, donet je

 

Z A K Lj U Č A K

 

Prihvata se informacija o realizovanim pripremama za sezonu 2015. godine i operativnom stanju protiv gradnog sistema na teritoriji Sremskog okruga, dobijena od strane Radarskog centra „Fruška Gora“.

 

Preporuka:

 1. Lokalne samouprave Sremskog okruga (1-7) u saradnji sa Radarskim centrom „Fruška Gora“, što hitnije da sagledaju prioritetne potrebe protivgradnog sistema na teritoriji Srema (potrebe za protivgradnim raketama (PGR), baterijama za sredstva veze, uređenjem protivgradnih stanica (PGS) i sl.) i u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima, poštujući propisane procedure, pruže odgovarajuću pomoć sistemu odbrane od grada, na teritoriji Srema, u skladu sa članom 9. Zakona o odbrani od grada („Sl. glasnik RS“, broj 54/2015 od 19.06.2015. godine).
 2. U cilju povećanja bezbednosti objekata, sprečavanja otuđivanja ili uništavanja imovine sistema protivgradne zaštite, odnosno protivgradnih stanica (PGS), neophodno je, da nadležni organi lokalnih samouprava Sremskog okruga (1-7), razmotre mogućnosti povećanog angažovanja i učestalog nadzora poljočuvarskih službi kao i službi komunalne policije.

 

 

 
Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde