ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ


09.07.2015. године у Суботици одржан је састанак са представницима Министарства за државну управу и локалну самоуправу, на челу са државним секретаром Иваном Бошњаком, представницима USAID пројекта, начелницима Округа са сарадницима из Војводине, представницима инспекцијских служби, локалних самоуправа и других званичника у вези примене Закона о инспекцијском надзору . У Србији је неопходна суштинска свеобухватна реформа инспекцијског надзора. Из тих разлога донет је нови Закон о инспекцијском надзору, који је делимично ступио на снагу 29. априла 2015. године, а пуна примена Закона почеће дванаест месеци од његовог ступања на снагу (29. април 2016.године). Очекује се да ће се на тај начин превазићи досадашња примена, око хиљаду посебних закона и подзаконских прописа, који су уређивали појединачне обласит.

Новим Законом усклађиваће се планови инспекција, њихова координација и делотворност, размена информација, већа обученост инспектора, уз смернице и упутства Координационе комисије коју образује Влада РС. Посебан акцент стављен је на сузбијање „сиве економије“. Истовремено, предвиђен је инспекцијски надзор више инспекција, уз избегавање преклапања и непотребног понављања надзора.

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU