ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU


09.07.2015. godine u Subotici održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na čelu sa državnim sekretarom Ivanom Bošnjakom, predstavnicima USAID projekta, načelnicima Okruga sa saradnicima iz Vojvodine, predstavnicima inspekcijskih službi, lokalnih samouprava i drugih zvaničnika u vezi primene Zakona o inspekcijskom nadzoru . U Srbiji je neophodna suštinska sveobuhvatna reforma inspekcijskog nadzora. Iz tih razloga donet je novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, koji je delimično stupio na snagu 29. aprila 2015. godine, a puna primena Zakona počeće dvanaest meseci od njegovog stupanja na snagu (29. april 2016.godine). Očekuje se da će se na taj način prevazići dosadašnja primena, oko hiljadu posebnih zakona i podzakonskih propisa, koji su uređivali pojedinačne oblasit.

Novim Zakonom usklađivaće se planovi inspekcija, njihova koordinacija i delotvornost, razmena informacija, veća obučenost inspektora, uz smernice i uputstva Koordinacione komisije koju obrazuje Vlada RS. Poseban akcent stavljen je na suzbijanje „sive ekonomije“. Istovremeno, predviđen je inspekcijski nadzor više inspekcija, uz izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja nadzora.

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU