AKTIVNOSTI ZA UREĐENjE DRŽAVNOG PUTA IB 21


Dana 24.07.2015. godine u Kosijeriću održan je zajednički sastanak Privrednih komora Sremske Mitrovice, Valjeva i Užica gradova, opština, okruga, predstavnika nadležnih institucija iz Republike Srbije i Republike Srpske.

Na sastanku je podržan Plan Vlade Republike Srbije da se uradi tunel kroz Frušku Goru. Takođe upućen je predlog za rekonstrukciju puta na deonici Valjevo – Kosijerić kao najkritičnija deonica na državnom putu IB reda br. 21. Time je predloženo da se preko nadležnih institucionalnih organa projekta Odbora za upravljanje projektom, Radne grupe i Saveta korisnika Programa ove dopune uđe u “Program razvoja Podrinja” i u izradu Akcionog plana za implementaciju projekta.

Povećanjem profila i širine puta, izradom tunela mostova i drugih potreba usklađenih sa savremenim saobraćajnim standardima, unapredio bi se i osavremenio putni pravac koji će povezivati Novi Sad, Rumu, Šabac i Valjevo sa Koridorom XI kod Požege.

S obzirom na značaj ovog putnog pravca prema Severu i Jugu i Republici Srpskoj prihvaćena je inicijativa radi održavanja sastanka u predstavništvu Republike Srpske u Beogradu.

Doprinos u nastavku aktivnosti na realizaciji ovog projekta dali su i Predsednik Privredne komore Srema i načelnik Sremskog upravnog okruga.

AKTIVNOSTI ZA UREĐENjE DRŽAVNOG PUTA  IB 21