ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 07.08.2015. ГОДИНЕ


У оквиру редовног колегијума Сремског управног округа, одржаног 7. августа 2015. године, начелник Округа Илија Милиновић се осврнуо на примену Закона о инспекцијским службама и на питање водоснабдевања због суше.

Између осталог, начелник републичке ветеринарске инспекције је изнела инфомацију да су од недавно добили методологију примене Закона о инспекцијском надзору, с тим што се од Управе за ветерину очекују и додатна упутства. У јулу месецу ветеринарска инспекција је издала 216 сертификата и извршила 237 службених контрола и редовних контрола на линији клања. Извоз меса за Русију је нешто мањи него у ранијем периоду. У Кукујевцима су изгореле две штале са већим бројем стоке, што је проузроковало и знатну материјалну штету.

Туристичка инсекција је од стране свог ресорног министарства добила модел решења о привременој забрани обављања делатности. С обзиром на широку проблематику и мали број инспектора, ова инспекција се суочава са бројним проблемима у раду.

У одређеном тренутку инспекција рада Сремског округа је вршила контроле на подручју других округа. Протеклог месеца у “Шумарији” у Моровићу извршен је увиђај због повреде на раду са смртним последицама.

Водна инспекција вршила је редовне контроле шљункара – вађење шљунка. Поднете су пријаве због помора риба у Сави код Шимановаца и на реци Босут. Због недозвољеног захватања воде из Борковачког језера, изречена је забрана. Извршена је и контрола базена у Сурдуку.

У јулу месецу вршена је редовна прореда сече шума, а због промене климе, све чешће се ради и санитарна провера. Лов на грлице је поново дозвољен.

Фитосанитарна инспекција је била ангажована на уништавању амброзије, ГМО соје и контролу подстицаја.

Сталне и редовне контроле, вршене су од стране свих инспекцијских служби.

 

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде