ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ БР.21.


У области уређења друмског саобраћаја на деоници државног пута ИБ реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац – Ваљево – Пожега, а у циљу ефикасније реализације допуне “Програма развоја Подриња”, у представништву Републике Српске у Београду, одржан је састанак. Као координатор Пројекта “Подриње” састанком је председавао господин Млађен Цицовић, уз присуство начелника Сремског и Колубарског управног округа, председника привредних комора Срема, Ваљева и Ужица и председника општине Косјерић.
Усаглашен је став да се у “Програму развоја Подриња” и у израду Акционог плана за инплементацију пројекта предложе одређене допуне које се односе на реконструкцију пута деонице Ваљево – Косјерић.