ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД 07. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ


На колегијуму Сремског управног округа, начелник Округа је тражио подношење извештај од стране начелника и инспектора инспекцијских служби, како за редовне активности, тако и поводом примене Закона о инспекцијском надзору.

Од стране републичке туристичке инспекције у бањи Врдник, урађено је 16 контрола, као и контрола за бесправан рад у селу Шашинци. Због рада без фискалних каса, укључена је и пореска инспекција.

По наложеним мерама управне инспекције у општинама се поступа, а што је инспекција током контролног надзора додатно проверавала.

Од стране Инспекције за заштиту животне средине добијени су задовољавајући резултати при контроли у области ваздуха и воде.

Тржишна инспекција је вршила контроле бетонског челика, грађевинског материјала, хлеба ТИП – 500, резаног дувана, подстицаја, намештаја, беле технике, термо изолационог материјала, интелектуалне својине итд.

У протеклом месецу Фитосанитарна инспекција је издавала фитосертификате за Косово и Метохију, рађени су узорци за мониторинг за пестициде, контрола и ревизија подстицаја за 2015. и претходну годину и извршено уништење засада са ГМ сојом, уз подношење прекршајних пријава.

Није било ванредних околности из области ветеринарског надзора иако је урађен велики број редовних контрола производње и промета и издат велики број сертификата. Забележана је потпуна обустава извоза за Русију.

Републичка пољопривредна инспекција, имала је значајан акцент на бербу грожђа са географским пореклом и надзор винара, при чему није било необичајених запажања.

Инспекција рада је учествовала у акцији контроле кладионица. Вршена је контрола пружаоца услуга безбедности на раду, као и област грађевине. У протеклом месецу, била је 1 тешка повреда са смртном последицом. Инспекцијске службе поступају у складу са добијеним налозима ресорних министарстава и секретаријата и пријавама грађана, поступајући у складу са Законом о инспекцијском надзору.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07. SEPTEMBRA 2015. GODINE
 

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде