IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07. SEPTEMBRA 2015. GODINE


Na kolegijumu Sremskog upravnog okruga, načelnik Okruga je tražio podnošenje izveštaj od strane načelnika i inspektora inspekcijskih službi, kako za redovne aktivnosti, tako i povodom primene Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Od strane republičke turističke inspekcije u banji Vrdnik, urađeno je 16 kontrola, kao i kontrola za bespravan rad u selu Šašinci. Zbog rada bez fiskalnih kasa, uključena je i poreska inspekcija.

Po naloženim merama upravne inspekcije u opštinama se postupa, a što je inspekcija tokom kontrolnog nadzora dodatno proveravala.

Od strane Inspekcije za zaštitu životne sredine dobijeni su zadovoljavajući rezultati pri kontroli u oblasti vazduha i vode.

Tržišna inspekcija je vršila kontrole betonskog čelika, građevinskog materijala, hleba TIP – 500, rezanog duvana, podsticaja, nameštaja, bele tehnike, termo izolacionog materijala, intelektualne svojine itd.

U proteklom mesecu Fitosanitarna inspekcija je izdavala fitosertifikate za Kosovo i Metohiju, rađeni su uzorci za monitoring za pesticide, kontrola i revizija podsticaja za 2015. i prethodnu godinu i izvršeno uništenje zasada sa GM sojom, uz podnošenje prekršajnih prijava.

Nije bilo vanrednih okolnosti iz oblasti veterinarskog nadzora iako je urađen veliki broj redovnih kontrola proizvodnje i prometa i izdat veliki broj sertifikata. Zabeležana je potpuna obustava izvoza za Rusiju.

Republička poljoprivredna inspekcija, imala je značajan akcent na berbu grožđa sa geografskim poreklom i nadzor vinara, pri čemu nije bilo neobičajenih zapažanja.

Inspekcija rada je učestvovala u akciji kontrole kladionica. Vršena je kontrola pružaoca usluga bezbednosti na radu, kao i oblast građevine. U proteklom mesecu, bila je 1 teška povreda sa smrtnom posledicom. Inspekcijske službe postupaju u skladu sa dobijenim nalozima resornih ministarstava i sekretarijata i prijavama građana, postupajući u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07. SEPTEMBRA 2015. GODINE
 

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde