Daily Archives: 9. septembar 2015.


JAVNO ZDRAVSTVENI ASPEKT

Od strane komandanta Okružnog štaba za vanredne situacije u Sremskom okrugu Ilije Milinovića, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Zavodom za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, 09.09.2015. godine održan je sastanak i usaglašano planiranje održavanja obuke za komandante gradskog/opštinskih štabova i drugih predstavnika lokalnih samouprava Srema u vezi javno zdravstvenog aspekta u vanrednim […]