ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТ


Од стране команданта Окружног штаба за ванредне ситуације у Сремском округу Илије Милиновића, у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије и Заводом за јавно здравље у Сремској Митровици, 09.09.2015. године одржан је састанак и усаглашано планирање одржавања обуке за команданте градског/општинских штабова и других представника локалних самоуправа Срема у вези јавно здравственог аспекта у ванредним ситуацијама. Планирано је да се обука обави кроз четири тренинга у периоду од 18.09. 2015. до 09.10.2015. године.