JAVNO ZDRAVSTVENI ASPEKT


Od strane komandanta Okružnog štaba za vanredne situacije u Sremskom okrugu Ilije Milinovića, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Zavodom za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, 09.09.2015. godine održan je sastanak i usaglašano planiranje održavanja obuke za komandante gradskog/opštinskih štabova i drugih predstavnika lokalnih samouprava Srema u vezi javno zdravstvenog aspekta u vanrednim situacijama. Planirano je da se obuka obavi kroz četiri treninga u periodu od 18.09. 2015. do 09.10.2015. godine.