PUDARSKI DANI U IRIGU


Od 16. do 19. septembra 2015. godine, održani su 23. Pudarski dani u Irigu. Ova manifestacija se tradicionalno održava u sedištu opštine, Gradskom parku i Ribarskom trgu – Vinskoj ulici, kao i u vinogradu domaćina tih dana.

Izložbom vina, grožđa i voća, sremskih kolača, muzičko – folklornim nastupima, pudarskim paprikašima, poetskim večerima i drugim brojnim sadržajima, na najlepši način prezentovane su mogućnosti i potencijali ove opštine. Poseban aspekt predstavlja značajno turističko – kulturno i privredno predstavljanje ove opštine.

pudarski dani u irigu