SIMPOZIJUM “ZAJEDNIČKA VIZIJA – ZAPOŠLjAVANjE MLADIH U SRBIJI”


Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom oladine i sporta i podršku Ministarstva prosvete, Ministarstva privrede i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, realizuje u Srbiji novi projekat “Podsticaj zapošljavanja mladih”. Cilj projekta je da se unaprede uslovi za zapošljavanje mladih, a poslodavcima omogući bolja dostupnost potrebnih kadrova.

Sremski okrug, kao jedan od izabranih okruga za sprovođenje pilot projekta, izrazio je veliku zainteresovanost za njegovu realizaciju.

Načelnik Sremskog okruga Ilija Milinović, sa saradnicima i predstavnicima lokalnih samouprava Srema, su u cilju nastavka realizacije pomenutog projekta bili prisutni na simpozijumu “Zajednička vizija – zapošljavanje mladih u Srbiji”, koji je održan 22. i 23. septembra 2015. godine u Beogradu. Prema rečima Marije Radovanović, više menadžerke GIZ projekta, mlada osoba će biti u žiži aktivnosti svih učesnika projekta. Mladi će biti podrška svojim vršnjacima i prenosioci ključnih poruka i iskustvima, mogućnostima i načinima da se dođe do posla i najmerodavniji u oceni, koliko su ponuđena rešenja tokom realizacije projekta uspela da im omoguće bolju perspektivu za zapošljavnje. Cilj je da se kroz razmenu iskustava definišu najefikasniji mehanizmi za strateško povezivanje svih socijalnih partnera na različitim nivoima, radi boljeg usklađivanja ekonomske i obrazovne politike. Zato je potrebno da se unaprede uslovi za bolje pozicioniranje mladih na tržištu rada, a preduzetnicima omogući veća dostupnost potrebnih kadrova i da se podstakne preduzetništvo u Srbiji.

U narednom periodu, očekujemo bliže projektne aktivnosti, kako bi uslovi za mlade i njihovo zapošljavanje zaista bili bolji.

SIMPOZIJUM “ZAJEDNIČKA VIZIJA – ZAPOŠLjAVANjE MLADIH U SRBIJI”