СИМПОЗИЈУМ “ЗАЈЕДНИЧКА ВИЗИЈА – ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ У СРБИЈИ”


Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Министарством оладине и спорта и подршку Министарства просвете, Министарства привреде и Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, реализује у Србији нови пројекат “Подстицај запошљавања младих”. Циљ пројекта је да се унапреде услови за запошљавање младих, а послодавцима омогући боља доступност потребних кадрова.

Сремски округ, као један од изабраних округа за спровођење пилот пројекта, изразио је велику заинтересованост за његову реализацију.

Начелник Сремског округа Илија Милиновић, са сарадницима и представницима локалних самоуправа Срема, су у циљу наставка реализације поменутог пројекта били присутни на симпозијуму “Заједничка визија – запошљавање младих у Србији”, који је одржан 22. и 23. септембра 2015. године у Београду. Према речима Марије Радовановић, више менаџерке ГИЗ пројекта, млада особа ће бити у жижи активности свих учесника пројекта. Млади ће бити подршка својим вршњацима и преносиоци кључних порука и искуствима, могућностима и начинима да се дође до посла и најмеродавнији у оцени, колико су понуђена решења током реализације пројекта успела да им омогуће бољу перспективу за запошљавње. Циљ је да се кроз размену искустава дефинишу најефикаснији механизми за стратешко повезивање свих социјалних партнера на различитим нивоима, ради бољег усклађивања економске и образовне политике. Зато је потребно да се унапреде услови за боље позиционирање младих на тржишту рада, а предузетницима омогући већа доступност потребних кадрова и да се подстакне предузетништво у Србији.

У наредном периоду, очекујемо ближе пројектне активности, како би услови за младе и њихово запошљавање заиста били бољи.

SIMPOZIJUM “ZAJEDNIČKA VIZIJA – ZAPOŠLjAVANjE MLADIH U SRBIJI”