Daily Archives: 7. oktobar 2015.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG OKRUGA OD 07. OKTOBRA 2015. GODINE

Načelnik Sremskog upravnog okruga je održao 07. oktobra 2015. godine, kolegijum sa predstavnicima svih inspekcijskih službi sa područja Okruga. Kao posebnosti, ističu se aktivnosti vezane za pružanje pomoći migrantima na državnom graničnom prelazu Batrovci. Republička tržišna inspekcija je izvršila 91. kontrolu i podnela 21. zahtev za pokretanje krivičnog postupka. Pored redovnih kontrola, republička inspekcija rada […]