IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG OKRUGA OD 07. OKTOBRA 2015. GODINE


Načelnik Sremskog upravnog okruga je održao 07. oktobra 2015. godine, kolegijum sa predstavnicima svih inspekcijskih službi sa područja Okruga. Kao posebnosti, ističu se aktivnosti vezane za pružanje pomoći migrantima na državnom graničnom prelazu Batrovci.

Republička tržišna inspekcija je izvršila 91. kontrolu i podnela 21. zahtev za pokretanje krivičnog postupka. Pored redovnih kontrola, republička inspekcija rada je učestvovala, tokom septembra meseca u 5 akcija, uglavnom su to kontrole gradilišta, zdravstvenih ustanova i fizičko-tehničkog obezbeđenja. U fabrici “Mitros” zabeležena je jedna teža povreda, ali povređeni radnik nije životno ugrožen.

Sve kontrole pokrajinske sanitarne inspekcije za područje Okruga, objavljuju se na sajtu. U saradnji sa ZZJZ u Sremskoj Mitrovici, radila se kontrola prihvatnog centra za migrante, posebno voda i hrana.

Saglasno planovima i programima za septembar mesec, sve inspekcije su vršile svoju redovnu aktivnost.

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde