DOGOVOR OKO MIGRANATA


Imajući u vidu aktuelnu situaciju sa narastajućim brojem migranata na teritoriji Republike Srbije, 19.10.2015. godine, u Palati Srbija održan je sastanak u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa načelnicima Upravnih okruga.

Cilj sastanka je bio postizanje zajediničkog dogovora u vezi zbrinjavanja migranata, odnosno obezbeđenje privremenog smeštaja za ova lica tokom predstojećeg zimskog perioda.

Sastankom je presedavao ministar Aleksandar Vulin.

Načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, izvestio je prisutne, da je iz Republike Srbije do danas preko graničnog prelaza Berkasovo – Bapska prema Republici Hrvatskoj prešlo oko 180.000 migranata. Svakodnevno više hiljada migranata prelazi ovim pravcem. Za danas je najavljen dolazak oko 3.700 novih migranata.

Na graničnom prelazu sve službe odlično obavljaju predviđene poslove.

Prisutni su obavešteni o dodatnim smeštajnim mogućnostima na području Sremskog okruga. U toku su radovi na osposobljavanju Moto hotela Adaševci na auto putu Beograd – Šid radi prihvata migranata.

DOGOVOR OKO MIGRANATA