SASTANAK POTPREDSEDNICE VLADE KORI UDOVIČKI CA NAČELNICIMA OKRUGA


sastanak kori udovički

Dana 20.10.2015. godine, održan je drugi po redu sastanak potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički sa načelnicima Upravnih okruga.

Aktivnosti na reformi državne uprave koje se odnose na Upravne okruge, započete su u februaru 2015.godine. Na početku sastanka, predstavnici Svetske banke su dali analizu Stručnih službi Upravnih okruga sa metodologijom funkcionalne analize državnih organa i Upravnih okruga, sa ciljem utvrđenja potreba za racionalizacijom u stručnim službama.

O mestu Upravnih okruga u kontekstu racionalizacije, govorila je ministarka Kori Udovički. Informisala je prisutne o zakonu koji treba da uredi sistem plata, uključujući i Zakon o platama funkcionera. Posebno je naglašena zahvalnost načelnicima u angažovanju na rešavanju migrantske krize.

Na sastanku je izneto više predloga koji bi poboljšali rad Okruga, kao što su:

  • Okruzi bi trebali da dobiju kontrolu transfernih sredstava lokalnim samoupravama.
  • Da imaju uvid i kontrolu projekata ministarstva na terenu.
  • Veću kontrolu u radu inspektora.
  • Da budu domaćini ili da budu obavešteni o posetama na području Okruga od strane ministara, državnih sekretara ili drugih funkcionera.
  • Da se popune upražnjena mesta i nedostatak nekih profila inspektora.